Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

19.5.2018

Medziansky hrádok 14.00 - 17.00
Kaštieľ a Archeopark: 20.00 - 22.30
Exteriéry: 21.30 - 22.00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Tajuplná  múzejná noc plná zábavy a prekvapení

Program zameraný na spoznávanie histórie a prírody regiónu, aktivity v interiéri (Kaštieľ) i exteriéroch (Medziansky hrádok, Archeopark),   poznávanie múzea a jeho strašidelných  zákutí. Program naplnia scénické predstavenia dejín, remeselné prezentácie pravekých činností,   pec na keramiku, chlieb a sklo v Archeoparku, folklór, vážna hudba, tradičné hľadanie  pokladu rytiera Johanesa,  nočná prehliadka expozícií a výstav, nahliadnutie do podkrovia kaštieľa

Medziansky hrádok

Noc múzeí začneme 2. podujatím na Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste  Pod megešským zámkom (projekt  Interreg V-A PLSK)

14.00  Otvorenie, predstavenie projektu

14.15 Megešský zámok - kde sme a prečo sme tu?

– dejiny hrádku a jeho prehliadka, predstavenie hrádku ako hraničného hrádku slovensko-poľského pohraničia v 12. storočí

- Od johanitov po vojakov 2. svetovej vojny

15.15  Remeslo, kôň a lukostreľba  na Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste - predstavenie remeselných a bojových činností (štiepanie kameňa, pletenie z prútia, lukostreľba, tkáčstvo, pradenie, keramika v ruke, kôň a jeho využitie, bronzové výrobky)

16.15 O megešskom zámku -  hudobno-dramatické predstavenie povesti

17.00 Ukončenie Podujatia na Zámku a presun do Kaštieľa a Archeoparku v Hanušovciach n.T. – možnosť prehliadky Archeoparku a ďalšie podujatia v Kaštieli.

 

Kaštieľ a Archeopark

20.00 Čas v čase  - otvorenie výstavy Historické hodiny, spojené s prednáškou

21.00 Sila umenia v mladých srdciach – koncert ZUŠ Hanušovce n. T.

21.30 V Kaštieli stále straší  - strašidlá v podkroví

22.00 Hľadanie pokladu rytiera Johanesa

22.30 Ukončenie Noci múzeí 2018

 

Exteriér

21.30 Chytanie netopierov

22.00 Nočný archeopark, pece v akcii

V Hanušovcoch dobre – folklórne vystúpenie súboru Vargovčan

Vstupné: dobrovoľné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2017

PhDr. Mária Kotorová, PhD.

 +421 910 930 891, maria.kotorova@tripolitana.sk


Zámocká 160/5
Hanušovce nad Topľou

+421 57 44 52 371
+421 914 284 355

PhDr. Mária Kotorová, PhD.

+421 910 930 891, maria.kotorova@tripolitana.sk