Vlastivedné múzeum v Hlohovci

19.5.2018

17.00 – 20.00 hod.

Stručná charakteristika a program

Sprístupnenie vyhliadkovej veže rímskokatolíckeho kostola sv. Michala Archanjela v Hlohovci a expozície historických fotografií a vyobrazení Hlohovca vo veži kostola s komentovanou prehliadkou.

Vstup zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Soňa Koleničová

 
+421 337 300 337
kolenicova.sona@zupa-tt.sk


Františkánske nám.1
92001 HLOHOVEC

+421 337 300 337

vmh@zupa-tt.sk
www.muzeumhlohovec.sk

regionálne múzeum zabezpečujúce komplexnú múzejnú dokumentáciu okresu Hlohovec so špecializáciou na dokumentáciu entomofauny JZ Slovenska, na dokumentáciu dejín farmaceutického priemyslu v Hlohovci a dejiny rehole františkánov na Slovensku