Vodárenské múzeum BVS, a.s.

19.5.2018

Stručná charakteristika a program

Program:

15.00 - 19.00 Ostrov Sihoť  - unikátny vodárenský zdroj  pre Bratislavu a okolie. Sprístupnená je 1. vodárenská studňa z roku 1886, elektrická čerpacia  stanica a tunel pod  Karloveským ramenom.  Odborné výklady.

15.00 – 21.00 Expozícia bratislavského vodárenstva, otvorenie novej výstavy: Bratislavské vodojemy vo fotografiách

Sprievodný program vo Vodárenskom múzeu: 16:00 – 18.00 Hravé experimentovanie s vodou.

Vodárenská záhrada v areáli múzea je sprístupnená od 6.00 – 22.00

Vstupné: So zakúpenou vstupenkou v hodnote 2 € v prvom navštívenom múzeu / galérii môžete pokračovať do takmer 40 ďalších až do 24.00 h v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2018

Mgr. Lenka Halásová

+421 2 6020 1915
lenka.halasova@bvsas.sk


Devínska cesta 1
Bratislava

+421 2 6020 1915

vodarenskemuzeum@bvsas.sk
www.vodarenskemuzeum.sk