Vodárenské múzeum BVS, a.s.

18.5.2019

15:00-20:00

Stručná charakteristika a program

Program:

15.00 - 19.00 Ostrov Sihoť  - unikátny vodárenský zdroj pre Bratislavu a okolie. Sprístupnená je 1. vodárenská studňa z roku 1886, elektrická čerpacia  stanica a tunel pod Karloveským ramenom. Odborné výklady.

15.00 – 20.00 Expozícia bratislavského vodárenstva,

Otvorenie novej výstavy: Čerpacia stanica odpadových vôd v Zimnom prístave a výstavba kanalizácie v Bratislave

Vodárenská záhrada v areáli múzea je sprístupnená od 6.00 – 21.00

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Mgr. Lenka Halásová

+421 2 6020 1915
lenka.halasova@bvsas.sk


Devínska cesta 1
Bratislava

+421 2 6020 1915

vodarenskemuzeum@bvsas.sk
www.vodarenskemuzeum.sk