Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

18.5.2019

10,00 - 22,00 hod.

Stručná charakteristika a program

10.00 – 22.00 hod. -  bezplatné prehliadky a vstup do všetkých expozícií Žitnoostrovského múzea, posedenie na nádvorí múzea, premietanie filmov o minulosti a súčasnosti Žitného ostrova

16.00 hod.  -  prednáška spojená s projekciou a následná beseda na tému Názov Kračany a čo sa za ním ukrývav priestoroch výstavného pavilónu Žitnoostrovského múzea,  prednášať bude Mgr. Ivan Nagy, etnológ a kurátor múzea

19.00 – 21.00 hod. -  tanečné ukážky a lekcie pripravené v spolupráci s dunajskostredským Tanečným klubom -  ukážky jednotlivých tancov, nácvik tanečných krokov a figúr -  v priestoroch výstavného pavilónu Žitnoostrovského múzea

Vstupné: bezplatné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Erika Vizváry

+421 315 522 402
vizvary.erika@zupa-tt.sk


Múzejná ulica 202/ 2
929 01 Dunajská Streda

+421 315 522 402

zmds@zupa-tt.sk