Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR

18.05.2019

17:30 - 24:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR je spoločenskou organizáciou s jednou z najdlhších nepretržitých tradícií na území Slovenskej republiky. Jeho korene siahajú až do roku 1876, kedy bol založený vyslúžilcami Rakúsko – uhorskej armády ako vzájomný podporný spolok vyslúžilých vojakov s názvom I. bratislavský spolok vojenských vyslúžilcov arcikniežaťa Jozefa. V súčasnosti Zväz vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika SR združuje občanov, ktorí vykonali vojenskú službu v ČSĽA, ČSA, ASR a OSSR a taktiež osoby so záujmom o vojenskú históriu. Členovia sa zaoberajú predovšetkým zbierkovou, muzeálnou, historicko-dokumentačnou a vzdelávacou činnosťou zameranou na vojenské dejiny na území Slovenskej republiky. V rámci svojej činnosti ZVV vytvára zbierku predmetov mapujúcich vojenskú históriu na území Slovenskej republiky, ktorú prezentuje vo svojej pamätnej sieni. Pamätná sieň ZVV bude v rámci Noci múzeí a galérií sprístupnená dňa 18.5.2019 od 17:30 do 24:00.

Adresa:
Detvianska 12, 831 06 Bratislava – Rača

Vstupné: zdarma

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2019

Ľubomír Krampl, predseda ZVV

0910 696 858
krampl.lubo@gmail.com