Bašta Štiavnické Bane

14.5.2022

21:00 - 24:00

Stručná charakteristika a program

Pri príležitosti Noci múzeí a galérií Vás pozývame na nočnú prehliadku Bašty. Prehliadka bude s výkladom o histórii našej obce, ktorý nám urobí starosta obce Stanislav Neuschl. Premietneme si aj dokument z poslednej návštevy našej výpravy na ostrov Vardo, odkiaľ náš rodák Maximilián Hell pozoroval prechod venuše popred slnečný disk.

Vstupné: Zdarma

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Stanislav Neuschl, starosta

0905 853 479


Štiavnické Bane
Štiavnické Bane 1

0905 853 479

0905 853 479