Bašta Štiavnické Bane

15.5.2021

Stručná charakteristika a program

  • Pri príležitosti Noci múzeí a galérií Vás pozývame na nočnú prehliadku Bašty, spojenú so slávnostným nasvietením, ktoré zabezpečí nezisková organizácia Berg Schola. Prehliadka bude s výkladom o histórii našej obce a premietneme si aj dokument z poslednej návštevy našej výpravy na ostrov Vardo, odkiaľ náš rodák Maximilián Hell pozoroval prechod venuše popred slnečný disk.

Vstupné: 1,- euro

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Stanislav Neuschl, starosta

0905 853 479


Štiavnické Bane
Štiavnické Bane 1

0905 853 479

0905 853 479