Múzeum Tatranského národného parku

15:00  Otvorenie – stavanie mája v sprievode hudby
15:30  Vystúpenie žiakov a učiteľov zo Základnej umeleckej školy v Tatranskej Lomnici
16:00 Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor: „Poznávame Vysoké Tatry“ – náučná
prednáška
17:00 Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor: ukážky záchrannej činnosti
18:00  Zmeny v lesoch v Tatranskej Javorine – prednáška
19:00  „Cesta zubrů“ – dokumentárny film z návštevy národných parkov Ruska zameraných na
prinavrátenie zubrov do voľnej prírody (komentuje Pavol Kráľ)
19:30 ,,Otužilci tatranských plies“ – premiéra filmu Pavla Kráľa
20:00 „Čo rozprávala teta srna“ – detské kino