SNM – Múzeum Slovenských národných rád

SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Štúrova 2, Myjava
Expozície
Prehliadka expozície Slovenská národná rada v toku času
Návštevníci si môžu prezrieť stálu expozíciu múzea Slovenská národná rada v toku času. Na návštevníka čaká kvíz Ako sa žilo v minulost, pri ktorom sa oboznámi so zaujímavými zbierkovými predmetmi.

Výstavy
História na plagáte, plagát v histórií
Aktuálnou výstavou História na plagáte plagát v histórii návštevníkov prevednie jej autor. Príďte si skúsiť písanie s využitím brka a kalamára, vyhotoviť si kokardu či vlastný plagát.

J. A. Komenský
Rollupová výstava o významnom Európanovi a rodákovi spoza hraníc J. A. Komenskom, ktorá je realizovaná pri príležitosti 430. výročia jeho narodenia.

Program
15:00, 17:00, 19.00 a 21:00 h. Špeciálne prehliadky so Štúrom. V stálej expozícii sa návštevníci stretnú s postavou samotného Ľudovíta Štúra.
12:00 – 21:00 h Plagátovanie, kvíz Ako sa žilo v minulosti, stála expozícia a menné výstavy