Energoland Mochovce

15.5.2021

celý víkend 15. – 16. máj

Stručná charakteristika a program

15.5.

www.energoland.sk

13-min. nové video Uhlíková stopa

virtuálna prehliadka Energolandu

kvíz o uhlíkovej stope

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Róbert Holý

0910 673 573
robert.holy@seas.sk

Daniel Kurta

0910 801 133
daniel.kurta@seas.sk

Mária Homolová

0910 673948
maria.homolova@seas.sk


Energoland
Informačné a tréningové centrum
Atómové elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

Mochovce 106
Kalná nad Hronom

+421 36 639 11 02