HODINOVÁ VEŽA

15.5.2021

11:00 – 20:30

Stručná charakteristika a program

Bez programu – len predĺžené otváracie hodiny 11:00 do 20:30 h

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Daša Sčensná

+421 905 578 959


Nám. SNP 24
Banská Bystrica

+421 905 578 959