Kunsthalle Bratislava

13.5.2023

12:00 - 19:00

Stručná charakteristika a program

pauza na obed 15 - 15:30 / zatvorené

Prísľub strážkyne bahna

Vstupné: dobrovoľné

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Martina Kotláriková

+421 904 667 558

Námestie SNP 12
811 06 Bratislava

+421 2 2047 6263

info@kunsthallebratislava.sk
vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
www.kunsthallebratislava.sk