Mestské kultúrne stredisko - Mestské múzeum v Senci

13.5.2023

15:00 – 23:00

Stručná charakteristika a program:

Výstavy:

Od hliny po fotografiu – expozícia našich starších dejín

Expozícia prírody

…niet dymu bez ohňa – Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí

Program:

15.00 – 18.00

Dielničky pred Tureckým domom

16.00 Otvorenie dočasných výstav:

Zvečnení do vosku. (Takmer) všetci svätí v pečatiach.

(Výstava Štátneho archívu v Bratislave).

Železná opona na Slovensku 1951 – 1989.

(Výstava Archívu Ústavu pamäti národa o ochrane štátnych hraníc ČSSR).

17.00 Komentovaná prehliadka historickej časti novej expozície múzea „Od  hliny po fotografiu“ vedená historikom Mgr. Gáborom Strešňákom (Mestské múzeum v Senci)

18.00 K interpretácii archeologických nálezov „kresťanského" charakteru z 1. tisícročia n. l.

Prednáška archeológa PhDr. Vladimíra Turčana (Archeologické múzeum SNM)

19.30 Komentovaná prehliadka archeologickej časti novej expozície múzea „Od  hliny po fotografiu“ vedená archeológom Mgr. Radoslavom Čambalom, PhD. (Archeologické múzeum SNM)

21.00 Včasnostredoveký meč z pohľadu výroby a technológie

Prednáška Roberta Môca výrobcu mečov

VVstupné: vstup zadarmo

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

János Hushegyi

+421 2 20 20 55 01
senecmuzeum@gmail.com


Námestie 1. mája č.2
903 01 Senec

+421 220 205 501

regionálne múzeum zamerané na dokumentáciu mesta Senec a okolia