Mestské kultúrne stredisko - Mestské múzeum v Senci

14.5.2022

15:00 – 23:00

Stručná charakteristika a program:

Expozícia

Mláďatá – prírodovedná výstava

Výstava

 

…niet dymu bez ohňa – Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí (hasičská expozícia)

Program

 

15:00 - 18:30 Dielničky pre detí (pred Tureckým domom)
16:00 Komentovaná prehliadka hasičskej expozície v maďarskom jazyku
17:00 Komentovaná prehliadka hasičskej expozície v slovenskom jazyku
19:00 Koncert kapely Samaria Klezmer Band (Hasičské múzeum)
20:30 Prezentácia knihy Skryté poklady – výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec (Turecký dom)

VVstupné: vstup zadarmo

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

János Hushegyi

+421 2 20 20 55 01
senecmuzeum@gmail.com


Námestie 1. mája č.2
903 01 Senec

+421 220 205 501

regionálne múzeum zamerané na dokumentáciu mesta Senec a okolia