Mestské kultúrne stredisko - Mestské múzeum v Senci

15.5.2021

15.00 - 21.00 hod.

Stručná charakteristika a program:

Program v múzeu:

15.00 – 21.00

Expozície – 1. poschodie:

Expozícia starších dejín

Expozícia prírody

 

Výstavy – 1. poschodie:

Z vašich darov 2016 – 2020

Z hlbín našich vôd (výstava preparátov rýb Milana Žiaka)

 

Panelové výstavy – 2. poschodie:

 

Prvá svetová vojna a Senecko

Prvé republiky (výstava Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch)

Stáli pri zrode Československa – (Výstava je výsledkom spolupráce Štátneho archívu v Bratislave a jeho pracoviska v Modre, Malokarpatského múzea v Pezinku, Múzea L. Štúra v Modre a múzea Tillnera v Malackách.)

VVstupné: vstup zadarmo

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

János Hushegyi

+421 2 20 20 55 01
senecmuzeum@gmail.com


Námestie 1. mája č.2
903 01 Senec

+421 220 205 501

regionálne múzeum zamerané na dokumentáciu mesta Senec a okolia