Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Thain János Múzeum Érsekújvár

14.5.2022

16:00 21:00

Stručná charakteristika a program:

- Jazdecký klub Redskin Nové Zámky 16.00 - 17.30
- Dobová strelnica - lukostreľba 16.00 - 18.30
- Výroba starodávnych bábik 16.00 - 19.30
- Detský kútik, hravé tvorenie 16.00 - 19.30
- Čaro keramiky - výrobky z hrnčiarskej dielne Viola 16.00 - 20.00
- Múzeum v hádankách (pracovné listy) 16.00 - 20.30
- Foto kútik - fotenie s figurínami 16.00 - 20.30
- Formovanie archeologickej zbierky novozámockého múzea-prednáška
v dvoch časových intervaloch 17.00 a 19.00

Vstupé: 1 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Alena Bučeková

+421 356 400 032
sekretariat@muzeumnz.sk


Pribinova 6
940 62 Nové Zámky

+421 356 400 032

regionálne múzeum zamerané na múzejnú dokumentáciu okresu Nové Zámky, s užšou špecializáciou na obdobie tureckých výbojov, osobnosť Antona Bernoláka a interetnické vzťahy