Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch,

Thain János Múzeum Érsekújvár

15.5.2021

Stručná charakteristika a program:

1.   „Po stopách Antona Bernoláka
videosprievodca  životom a dielom Antona  Bernoláka – Pamätná izba, o Putovaní sochy A. Bernoláka , Odhalenie pamätnej tabule, Záhada Bernolákovho hrobu - o výskume hrobu

2.  „Spoza lesku vitrín“ – Pravekí lukostrelci z Tvrdošoviec
Videoprednáška k výskumu pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Tvrdošovciach v roku 1960. Prezentácia skupiny nálezov nitrianskej kultúry vystavených v stálej archeologickej expozícii.

3.  „Mincovníctvo na Slovensku“
Videoprednáška o vývoji mincovníctva a vôbec  peňažných systémoch na území dnešného Slovenska od predmincových platidiel až po zavedenie Eura.

4. „O ľudovom umení očami Jána Thaina“
Videoprezentácia prinesie ukážky ľudového umenia novozámockého okresu, jednak na základe kresieb Jána Thaina (náhrobné kríže, brány, výšivky, fasády budov, drevené truhlice), jednak prostredníctvom jeho vlastných  slov na základe umeleckých úvah, ktoré v čase zberateľstva o ľudovom umení napísal.

5.  „S láskou (vy) tvoríme, z lásky darujeme“
Video-tvorivá dielňa : výroba papierových srdiečok, ktoré venujeme k rôznym príležitostiam tým, ktorých máme radi ( a nielen v mesiaci lásky...)

6.  „Dva zaniknuté kostoly vo Svodíne“
Virtuálna prehliadka výstavy v Archeologickom múzeu vo Svodíne


V  prípade ak budú priestory múzea otvorené pre širokú verejnosť zrealizujú sa aj tieto aktivity :

1. „Prezentácia zbraní z obdobia 1. svetovej vojny“
Séria 20 – 30 minútových prednášok o zbraniach používaných počas 1. svetovej vojny, spojená s ukážkami vybraných zbraní.
Prednášky sa budú opakovať v 45-minútových intervaloch. Optimálny počet poslucháčov jednotlivých prednášok je 5-7 osôb.

2. „Pátranie po minulosti s riekankami“
Interaktívna hra pre deti  i dospelých.
Vyhľadávanie zbierkových predmetov v rôznych expozíciách múzea, pomocou indícií skrytých v slovných hádankách.

3. Detský kútik „Hráme sa s deťmi“
Kreslené hlavolamy, labyrinty, detské stolové hry

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Alena Bučeková

+421 356 400 032
sekretariat@muzeumnz.sk


Pribinova 6
940 62 Nové Zámky

+421 356 400 032

regionálne múzeum zamerané na múzejnú dokumentáciu okresu Nové Zámky, s užšou špecializáciou na obdobie tureckých výbojov, osobnosť Antona Bernoláka a interetnické vzťahy