Slovakiana - kultúrne dedičstvo Slovenska

15.5.2021

v rámci trvania podujatia + týždeň po ukončení

Stručná charakteristika a program

online na portáli https://www.slovakiana.sk/


Slovakiana je prezentačný, vzdelávací a reprezentatívny portál, ktorý má za cieľ sprístupňovať výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska širokej verejnosti, ako aj zapojiť samotnú verejnosť do tohto procesu. V súčasnosti je na portáli sprístupnených viac ako 125 000 zdigitalizovaných muzeálnych, galerijných, knižničných, archívnych, audiovizuálnych a ďalších typov objektov vo vysokom rozlíšení, ktoré sú dostupné na prezeranie, sťahovanie a zdieľanie s verejnosťou.

Slovakiana si svojím májovým programom v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2021 pripomenie výročie ukončenia druhej svetovej vojny a porážky fašistického režimu. Pri tejto príležitosti sme pre návštevníkov portálu pripravili kolekcie zo zbierok múzeí a galérií a virtuálne výstavy, prostredníctvom ktorých si pripomíname dopady rasovej nenávisti v našej spoločnosti po nástupe nacistov a ľudákov k moci. V podobe virtuálnej výstavy tiež predstavíme najnovší prírastok portálu – Múzeum židovskej kultúry a reportáž, v ktorej sa premiestnime priamo do priestorov múzea, kde divákom priblížime jeho históriu a zaujímavé fakty o digitalizovaných objektoch nachádzajúcich sa na portáli.


- on-line prezentácia
- virtuálna prehliadka

2 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Linda Suchá 

+421 2 204 71 511
linda.sucha@nocka.sk


Prevádzkovateľ portálu Slovakiana:

Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12,
812 34 Bratislava

+421 907 293 295