SNM–Múzeum M.R. Štefánika v Košariskách

15.5.2021

11.00 – 19.00 hod.

Stručná charakteristika a program

- program v múzeu - prezentácia novej expozície
- on-line kviz o osobnostiach v živote M. R. Štefánika

Vstupné: 2 €

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Marián Imriška

 
+421 903 715 406
marian.imriska@snm.sk


Košariská č. 92, 906 15


muzeumsnr@snm.sk
snm.sk/msnr