Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň

15.5.2021

15:00 – 24:00

Stručná charakteristika a program

ON_LINE PREZENTÁCIA

  1. Rozprávka v spolupráci s Divadlo ŠiBe

Názov: O tvrdohlavej princeznej a Jankovi Valibukovi

Anotácia: Každý hrad má svoju princeznú. A ak nemá, mal by mať. Ale čo ak sa taká princezná nemá k vydaju? Ako vyrieši kráľovský otec tvrdohlavú dcéru? Komu bude patriť jej srdce a čo na to urodzení nápadníci? Modrokamenský hrad zažije skutočnú ľúbostnú zápletku, v ktorej budú slzy padať, vyhrážky sa budú sypať i sekerou sa bude oháňať. Pripravte sa drahí poddaní na pravú rozprávkovú drámu z Múzea bábkarských kultúr a hračiek!

  1. Prehliadka hradnej zrúcaniny

Názov: Hradné múry – nemí svedkovia dôb minulých

Anotácia: Prostredníctvom netradičnej prehliadky hradnej zrúcaniny s archeologičkou múzea sa zoznámime s históriou hradu od stredoveku po novovek, teda od vzniku hradu až po premenu hradu na barokovú záhradu.

  1. Prehliadka expozícií

Názov: Z múzea k Vám domov

Anotácia: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, detskej hračky, ako  aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje, sú sprístupnené verejnosti aj formou virtuálnej prehliadky stálych expozícií.

https://drive.google.com/drive/folders/1DG10YtDfzF0VmEd9ApGrORahLXhkfYP8?usp=sharing

 

Vstupné -

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Dáša Ďuríková

dasa.durikova@snm.sk
047 24 54 100


Zámocká 1
992 01 Modrý Kameň

+421 472 454 100
helena.ferencova@snm.sk