Kaštieľ Imre Madácha (Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku)

13.5.2023

10:00 – 20:00

Stručná charakteristika a program:

10.00 - Burza kníh – počas celého dňa

10.30 – 12.00 Tragédia človeka – Német  Antal, premietanie filmu

12.00 -  14.00 Komentovaná prehliadka múzea

14.00 – Otvorenie výstavy –  Krojované bábiky

Beseda k tvorbe historických  hračiek a bábok v Madarských  krojoch

15.00 - 16.30 Tvorivé dielne k výrobe hračiek, bábok

16,30 – 18.00 Tragédia človeka – Német  Antal, premietanie filmu

18.00 – 19.30 Nadväznosť na historický film – možnosť fotografovania sa v dobovom oblečení

                          v priestoroch kaštieľa


prehliadka expozície - "Kde som to vlastne? Kde sú moje sny?" / „Óh, hol vagyok? Hol vannak álmaim?”

Vstupné:Dospelí: 5 €
Dôchodcovia: 3 €
Žiaci, študenti: 2,50 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovníci múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor, prvá streda v mesiaci: Zdarma
Fotografovanie expozície v kaštieli: 2,00 €
Fotografovanie novomanželov bez sobáša v priestoroch kaštieľa: 25,00 €
Lektorský sprievod v slovenskom a maďarskom jazyku: 10,00 € / skupina
Vzdelávacie programy: múzejná pedagogika, tvorivé dielne, dobové hry: 5,00 € / skupina

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Dana Veselovská

+421 2 204 91 257
dana.veselovska@snm.sk


Ul I. Madácha 1
991 02 Dolná Strehová

+421 47 4897 189

dana.veselovska@snm.sk
www.snm.sk