SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku - Pamätná výstava Sándora Máraia

14.5.2022

10:00 - 24:00 h (posledný vstup 23:00 h)

Stručná charakteristika a program:

Program

od 10:00 h Burza odbornej literatúry SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku
15:00 - 20:00 h Rodinné popoludnie u Máraiovcov. Detský výklad o rodine Máraiovej a kreslenie rodostromu
15:00 - 24:00 h Špeciálny výklad História rodiny po slovensky a po maďarsky
19:00 h  Premietanie dokumentárneho filmu Márai-Madách

Vstupné: štandardné vstupné múzea

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Anita Lévaiová

+421 2 204 91 257
anita.levai@snm.sk


Mäsiarska ul. 35
040 01 Košice

+421 55 7287 303

info@maraisandor.eu
www.snm.sk