SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku - Pamätná výstava Sándora Máraia

13.5.2023

17:00 - 24:00

Stručná charakteristika a program:

17:00 – 24:00
Tajomstvá a záhady v rodine Sándora Máraia
Špeciálny výklad: Portrét mladého Sándora a iné zaujímavosti
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 - po slovensky
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 - po maďarsky

Do 22.00 hod. možnosť prehliadky stálych expozícií zriadených v spolupráci s Klubom národnostných menšín: pracovňa Ödöna Mihályiho a grafiky László Miklosovitsa (diela inšpirované Máraim)

Vstupné: 5€

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Anita Lévaiová

+421 2 204 91 257
anita.levai@snm.sk


Mäsiarska ul. 35
040 01 Košice

+421 55 242 00 10

info@maraisandor.eu
www.maraisandor.eu