Steelpark – park vedy

14.5.2022

17:00 - 22:00

Stručná charakteristika a program

Steelpark predstavuje jedinečné vedecko - technické centrum v ktorom sa učenie spája so zábavou, zážitkami a poznávaním. Vedecká teória je u nás schovaná nie v zákonoch a poučkách, ale v interaktívnych exponátoch, ktoré návštevník sám ovláda a môže sa prostredníctvom nich dozvedieť niečo nové z rôznych vedeckých oblastí, napr. fyziky, strojárstva, robotiky, chémie a ďalších.

Okrem iného u nás nájdete aj 3D kino a prejdete cestou ocele, ktorá si svoju cestu našla aj do nášho názvu. Využívajúc postupy neformálneho vzdelávania dokážeme aj s pomocou našich lektorov každému návštevníkovi poskytnúť čo najlepší zážitok z návštevy a zabezpečiť, aby od nás odchádzal s novými vedomosťami, ktoré rozšíria jeho obzory a presvedčia ho, že veda nie je až taká veľká veda.

Vstupné: 1 €

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Júlia Matisová

0917 178 448
julia.matisova@k13.sk


Kukučínova 2
040 01 Košice

+421 917 178 448

info@steelpark.sk
steelpark.sk