SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Kultúrno-umelecké, historické, archeologické a národopisné zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje, sú sprístupnené verejnosti formou stálych expozícií, výstav a rôznorodých kultúrnych aktivít, ktoré sa tešia veľkej obľube najmä u detí a mládeže.

Múzeum v Kežmarku

„Múzeum v Kežmarku 14.5.2022. Múzeum si pripravilo 4 aktivity pri príležitosti““ Noci múzeí a galérií.““ Cieľom aktivít je priblížiť sa nielen odbornej verejnosti, ale aj rodinám s deťmi a to pútavou formou:
17:00-19:00 prezentácia témy: „“Kežmarské školy budované na hradbách““-rozprávanie o 2 kežmarských školách z 3 rôznych pohľadov(archeológia, história, architektúra)- v podaní odborných zamestnancov múzea
vstupné zadarmo

19:30-21:00 nočné prehliadky hradu „“Putovanie hradom vo svetle legiend““ obohatené divadelným a hudobným vystúpením žiakov umeleckej školy ZUŠ A. Cígera z Kežmarku vstupné 5 €,(deti do 12 rokov zadarmo)“

Východoslovenská galéria

Počas Noci múzeí a galérií 2022 si prezriete vo Východoslovenskej galérií päť výstav: Ruka na konci ramena – Spolu(práca) v českom a slovenskom umení, Výstava Ján Vasilko – Internal waves, Výstava Jozef Kornúcik – Situácie, Grafika jedno médium a Zreštaurované diela. Pre rodiny s deťmi pripravujeme tvorivé dielne a bábkové predstavenie „Prečo nekvitneš? Množstvo komentovaný prehliadok s kurátormi a umelcami, predstavenie monografie Svetlany Fialovej, burzu umeleckých kníh, návštevu depozitára a prezentáciu novo-nakúpených diel. Koncert BIOS a pivo VSG galérie od Padreho. Tešíme sa na vás.

SNM-Múzeum Bojnice

Nahliadnite do priestorov, do ktorých návštevníci bežne nevstupujú. Navštívte riaditeľa múzea a porozprávajte sa s ním priamo v jeho pracovni. Od vedúcich jednotlivých oddelení získajte odpovede na otázky o obnove kultúrnej pamiakty či financovaní múzea. Nahliadnite do depozitárov zbierkových predmetov, prezrite si priestory marketingového oddelenia a nazrite do zákulisia príprav špeciálnych podujatí. Zoznámte sa s kreatívnym producentom múzea a spoznajte jeho tajné recepty na tvorbu úspešných prezentačných výstupov. Poprechádzajte sa nádvoriami, vypočujte si príjemné melódie a spoznajte čaro večernej návštevy travertínovej jaskyne priamo pod zámkom. Do dávnej minulosti vás prenesie nielen výnimočná atmosféra večerného zámku, ale aj multimediálna prezentácia Zámok včera a dnes.

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia.
Adresa: Lazovná 9, Banská Bystrica
Kontakt: +421 48 4710772
www.lhmb.eu