SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

17:00 – 22:00 hod – animované vstupy do kaštieľa, Valentín 2. Balaša a jeho príbeh
17:00 a 18:30 bábkové divadelné predstavenie na nádvorí
15:00 – 22:00 remeselná dielňa – výroba hračiek
15:00 – 22:00 remeselný jarmok na nádvorí
sprístupnená výstava Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť
sprístupnené expozície múzea

Múzeum v Kežmarku

Noc v múzeu pod hviezdami

O 18:00 budú mať záujemkyne a záujemcovia o tajomstvá kežmarskej histórie jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s prácou reštaurátorky obrazov. Dozvedia sa taje reštaurátorského procesu, ktorý okrem umeleckého talentu musí zahŕňať aj veľké vedomosti z oblasti chémie a ďalších exaktných vedeckých odborov. Reštaurovanie je svojim spôsobom aj detektívna práca. Reštaurátor odkrýva zabudnuté aj stratené príbehy umeleckých artefaktov. Prednášku pod názvom „Odkrývanie tajomstva obrazu“ poslucháčom a poslucháčkam prednesie Mgr. Art. Ludmila Zozuľáková z Košíc. Po jej ukončení bude pre prítomných prichystané aj netradičné dobové pohostenie – pivová medovina a Thökölyho sušienky.
O 20:00 si nenechajte ujsť špeciálnu prednášku „Vo svetle noci“ o problematike svetelného znečistenia, ktorej lektorom je RNDr. Igor Kudzej, CSc.
O 21:15 sa môžete zúčastniť prehliadky Kežmarského hradu pri svetle sviečok. Dozviete sa, kde bola rytierska sieň, jedáleň, spálne či toalety. Svoje dávne tajomstvá vám vyrozprávajú aj zachované fresky.

STM-Múzeum letectva Košice

Slovenské technické múzeum – Múzeum letectva v Košiciach
•ZLATÝ VEK ČS. LETECKÉHO PRIEMYSLU
lietadlo L-39 Albatros overovacej série v. č. 0001
•PREMIÉRA REŠTAUROVANÉHO VRTUĽNÍKA MI 8
•Sprístupnené expozície: Počiatky letectva do roku 1945, Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945, Galéria lietadiel, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie, Cestná doprava I. a II.

STM-Múzeum dopravy Bratislava

STM-Múzeum dopravy v Bratislave
• Prehliadka stálych expozícií s novými interaktívnymi prvkami
• MODELOVÉ KOĽAJISKO TYPU G od 13.00 do 21.00 hod
Prezentácia modelových rušňov a vozňov na modelovom koľajisku veľkosti G (rozchod
koľajníc 45 mm).
• HASIČI V MÚZEU – DETSKÝ PROGRAM od 17.00 do 20.00 hod.
Súťaž pre deti, statická ukážka s hasiacimi genfo vakmi, zhadzovanie plechoviek prúdom vody. Prvá pomoc pri úrazoch, prevencia pred požiarmi. Prehliadka historických hasičských striekačiek. Podujatie v spolupráci s DHZ Rača.
• Prehliadka výstavy s odborným výkladom 100 ROKOV DUNAJPLAVBY
Príbehy lodí na riekach, moriach a oceánoch
Výstava pri príležitosti okrúhleho výročia plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy, a.s. .

Gemersko-malohontské múzeum

„13. mája 2023 o 16.00 hod. – otvorenie Noci múzeí 2023 výstrelom z dela
Koncert Mákvirágok, zhudobnené básne Sándora Petőfiho
Prednáška o gemerskom nárečí
Prednášky o rybároch a rybárčení v Rimavskej Sobote
Výroba bičov, plieskanie bičom
Výroba historických loveckých zbraní, streľba z luku a kuše
Konský záprah s kočom
Legendárne buchty Zbojská
Prírodné mydlá, kozmetika, masáž rúk
Vstupné 4 eurá dosp., 2 eurá deti, deti do 6 rokov a ZŤP zdarma
23.00 ukončenie podujatia“

Podunajské múzeum v Komárne

Spoznajte poklady kultúrneho a prírodného dedičstva nášho mesta i regiónu! Iba jeden deň v roku sa môžete aj vo večerných hodinách potulovať po výstavných sálach múzea.
Srdečne pozývame Vás a Vašich priateľov na prehliadku expozícií a výstav (www.muzeumkn.sk) a na nasledovné programy múzea:

KULTÚRNY PALÁC, Komárno, Palatínova 13, tel. 035/7731476,
15.00 – 23.00 Prezentácia nových nálezov z doby rímskej z Marcelovej
16.00 – 19.00 Potulky po svete autíčok a vláčikov (tvorivá dielňa – zhotovenie modelov autíčok z rôznych materiálov)

BUDOVA MÚZEA a KNIŽNICE, Komárno, Palatínova 8, tel. 035/7711496
15.00 – 19.00 Tvorivé dielne „Opeľovače rozkvitnutých lúk“
15.00 – 19.00 Príď a tvorme spolu v obrazárni!

17.00 – 18.00 Program Historického klubu lukostrelcov „Čierny sokol“ vo dvore múzea

ZICHYHO PALÁC, Komárno, Námestie gen. Klapku 9, tel. 035/7730054
16.00 – 20.00 Tvorivá dielňa v etnografickej výstave „ Usmievavé vlčie maky, voňavé tulipány“ – maľovanie roziet podľa vzoru komárňanských stolárskych majstrov