Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

Ženy od nepamäti tvorili súčasť dejín hradu Ľubovňa, hoci ich miesto v dejinách sa
častokrát opomínalo. Dejiny hradu boli doteraz venované predovšetkým mužom –
majiteľom, správcom, potomkom, väzňom … I keď boli všade prítomné, ich prítomnosť
bola väčšinou zahalená rúškom tajomstva. Bol to však osud, ktorý ich častokrát privial
na hrad Ľubovňa. Aké boli osudové ženy hradu Ľubovňa?