TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

Trenčiansky hrad - Podjavorinské múzeum v novom Meste nad Váhom

15.5.2021

16:00 – 19:00

Stručná charakteristika a program

V rámci podujatia Noc múzeí a galérii sme si pre návštevníkov nášho múzea a divákov pripravili štyri videoprednášky (v rozsahu cca 4 – 5 minút):

1.  V krátkom videu predstavíme návštevníkom osudy Koryčanskej madony, ktorú dal zhotoviť Stibor zo Stiboríc koncom 14. storočia. V stálej expozícii Podjavorinského múzea sa nachádza jej hodnoverná kópia Názov videoprednášky:  Z našej expozície

Prednášajúci:  Mgr. Kristína Danková, Podjavorinské múzeum v NMnV

 

2.  Druhé video bude venované archeológii. Predstavíme Vám výsledky veľmi bohatých archeologických výskumov za posledný rok. Zavítame do doby kamennej, prejdeme sa ulicami mesta z doby bronzovej a navštívime aj tajuplné keltské obetisko.

Názov videoprednášky:  Cesta pravekom

Prednášajúca:  Mgr. Juraj Malec

 

3. Tretie video sleduje životné osudy Matúša Čáka Trenčianskeho v priebehu 13. a 14. storočia. Pôjde o stručný pohľad na udalosti od jeho narodenia, rozširovanie svojej moci na dnešnom západnom a strednom Slovensku, spory s kráľom Karolom I., vojenské stretnutie pri Rozhanovciach až po Matúšovu smrť v roku 1321. Záver bude venovaný dvom mýtom, ktoré sú späté s jeho osobnosťou.

Názov videoprednášky:  Matúš Čák Trenčiansky

Prednášajúci:  Mgr. Lukáš Trnkóci, PhD.

 

4.  V poslednom videu predstavíme niekoľko objektov Trenčianskeho hradu a nadviažeme ním na minuloročnú prehliadku Južného opevnenia.

Názov videoprednášky:  Prechádzka Trenčianskym hradom

Prednášajúci:  Mgr. Vladimír Pinďák

 

Video prezentácie a prednášky budú k dispozícii nonstop online na youtube kanáli Trenčianskeho múzea v Trenčíne:  Trenčiansky hrad - YouTube

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Radovana Keliarová

0901 918 858
radovana.keliarova@muzeumtn.sk


Mierové námestie č. 46
912 50 Trenčín

+421 32 743 44 31, kl. 34,
+421 901 918 858