Vihorlatské múzeum v Humennom

14.5.2022

14:00 - 18:00

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA A PROGRAM

Expozície v objekte renesančného kaštieľa - sídle Vihorlatského múzea v Humennom
14.00 - 18.00 hod.
Umelecko-historická expozícia predstavuje komplex interiéru a exteriéru renesančného kaštieľa z roku 1449 s pôvodným mobiliárom, bytovými doplnkami, obrazovou zbierkou a nástennou výzdobou komnát európskeho formátu zo 17. − 19. storočia.
Sakrálna expozícia v pôvodných priestoroch kaštieľskej kaplnky z roku 1641 je doplnená o sakrálne umenie, liturgický odev a predmety kultového charakteru.
Prírodovedná expozícia prezentuje ukážky z oblasti geológie, mineralógie, petrografie, paleontológie, zoológie a botaniky. V expozícii aktuálne inštalovaná mineralogická výstava Z hlbín Zeme - výstava hornín a minerálov zo zbierok Vihorlatského múzea a súkromných zbierok.
Výstavná sieň Oresta Dubaya
• Karpatská kraslica 2022 - Výstava kraslíc zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom prezentuje kraslice z piatich krajín karpatskej kotliny v rámci jubilejného 30. ročníka medzinárodnej výstavy kraslíc.
• Insita - Výstava diel európskych autorov insitného umenia v rámci 15. ročníkov múzejného medzinárodného projektu INSITA.
Expozícia ľudovej architektúry a bývania-skanzen Vihorlatského múzea v Humennom
14.00 - 18.00 hod.
V skanzene sú sprístupnené všetky objekty bytovej, hospodárskej a sakrálnej architektúry. Prehliadka areálu doplnená inštaláciou poľnohospodárskeho náradia a ukážkami umeleckej drevorezby európskych insitných umelcov.

Vstupné: dospelí na www.muzeumhumenne.sk, deti do 12 rokov zdarma.

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2022

Mgr. Jana Fedičová

marketing@muzeumhumenne.sk
+421 57 775 2240


Námestie slobody 1
066 01 Humenné

+421 57 775 2240