Východoslovenské múzeum v Košiciach

budova Divízie (roh budovy KSK)

13.5.2023

17:00 - 24:00

Stručná charakteristika a program:

• Prebuď prírodu Karpát s bádateľmi
• Previaž nitky života v tradičnej chyži
• 17:00 – 21:00 - Cesta do praveku s Haligandou

Vstupné 5 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Katarína Ščerbanovská

+421 907 113 898
katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk