Východoslovenské múzeum v Košiciach

Miklušova väznica a areál Katovej bašty

13.5.2023

17:00 - 24:00

Stručná charakteristika a program:

• Krvavé historky z temnice
• Ochutnaj orient Františka II. Rákocziho
• Odhaľ precíznosť v kove – dejiny zámočníckeho remesla
• Oddýchni si v opojení hudby, tanca, divadla a vizuálneho umenia
• 21:00, 22:00, 23:00 - Ohňová show Tarwen
• Od smädu aj od hladu, zlepšime ti náladu (stánky s občerstvením)
• 23:00 – 00:00 - Hodina sviečok

Vstupné 5 Eur

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Mgr. Katarína Ščerbanovská

+421 907 113 898
katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk