Za krakovskú bránu Krakovany

15.5.2021

14.00-21.00

Stručná charakteristika a program

etnografické múzeum, paličkovanej čipky

Vstupné: dobrovoľné

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2021

Matej Pisca

0904965821
zakrakovskubranu@gmail.com


Dolná ulica 84/41,92202 Krakovany
992202 Krakovany

+421 904 965 821

zakrakovskubranu@gmail.com
Facebook