Za krakovskú bránu Krakovany

13.5.2023

16:00 - 23:00

Stručná charakteristika a program

Počas Noci v múzeí môžu návštevníci stretnúť v múzeu našich čipkárov i čipkárky. Čaká ich stála expozícia krakovianskej babkovej čipky, výstava paličkovanej čipky z Gemera i výstava ,, Maľované svetlom" - výstava fotografií tradičného odevu z produkcie CTK v Myjave

Vstupné: dobrovoľné

 

KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH NOCI MAG 2023

Matej Pisca

0904965821
zakrakovskubranu@gmail.com


Dolná ulica 84/41,92202 Krakovany
992202 Krakovany

+421 904 965 821

zakrakovskubranu@gmail.com
Facebook