Koordinátorka za Zväz múzeí na Slovensku:

Mgr. Elena Bercíková-Zahradníková
kurátorka, etnologička
vedúca oddelenia

Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierok
Slovenské národné múzeum v Martine
Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin

+421 43 24 54 235
+421 43 41 31 011

www.snm.sk
www.snm-em.sk
elena.zahradnikova@snm.sk

Koordinátorka podujatia v Bratislave:
Zuzana Vášáryová
e-mail: zuzana.vasaryova@snm.sk
tel.: 0915 032 062