Ateliér.EM a Open-air galéria ZáHRADA

Ateliér.EM vznikol v roku 2009 ako open air multifunkčný priestor, ktorý organizuje výstavy, rezidenčné pobyty a workshopy. Nachádza sa v autentickom prostredí záhrady a sochárskeho ateliéru renomovanej sochárky, medailérky a zakladateľky moderného slovenského šperku a medaily Erny Masarovičovej (1926 – 2008). Iniciátorkou a autorkou projektu a open air galérie je sochárka Kata Kissoczy.
Na rohu Gorazdovej a Langsfeldovej ulice sa nachádza Open-air galéria ZáHRADA (od roku 2013) s vystavenými veľkoformátovými a sochárskymi site specific dielami, ktoré vznikli počas medzinárodných sochárskych sympózií 1-14 SEM v rokoch 2009 – 2022.

Stredoeurópsky dom fotografie

Naše dvere budú otvorené všetkým nadšencom fotografie 14.5.2022 od 15.00 do 18.00 h. Pripravili sme si pre deti a mládež workshop Polaroidovej fotografie, zoznámia sa s instantným vznikom fotografie a tiež jej históriou. Fotografiu a svoje výtvory si budú môcť odniesť domov. Polaroidová fotografia nie je iba hipsterská zábava, ale jej používaním sa pýšili známi umelci ako napríklad Andy Warhol. Príďte sa s nami zabaviť a zoznámiť s umeleckým prístupom fotografovania.

Dom Quo Vadis

Záplava informácií a konzumnej zábavy cielenej na deti je každodennou výzvou pre rodičov i školy. Ako inšpirovať deti k hľadaniu dôležitých vecí a hodnôt v živote? Ako ich motivovať položiť mobil a vziať do ruky ceruzku či štetec a vyjadriť tak svoj svet cez umenie? Príďte podiskutovať do Domu Quo Vadis v Bratislave…

STM-Múzeum dopravy Bratislava

STM-Múzeum dopravy v Bratislave
• Prehliadka stálych expozícií s novými interaktívnymi prvkami
• MODELOVÉ KOĽAJISKO TYPU G od 13.00 do 21.00 hod
Prezentácia modelových rušňov a vozňov na modelovom koľajisku veľkosti G (rozchod
koľajníc 45 mm).
• HASIČI V MÚZEU – DETSKÝ PROGRAM od 17.00 do 20.00 hod.
Súťaž pre deti, statická ukážka s hasiacimi genfo vakmi, zhadzovanie plechoviek prúdom vody. Prvá pomoc pri úrazoch, prevencia pred požiarmi. Prehliadka historických hasičských striekačiek. Podujatie v spolupráci s DHZ Rača.
• Prehliadka výstavy s odborným výkladom 100 ROKOV DUNAJPLAVBY
Príbehy lodí na riekach, moriach a oceánoch
Výstava pri príležitosti okrúhleho výročia plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy, a.s. .

Vodárenské múzeum BVS, a.s.

Vodárenské múzeum bolo založené v roku 2007 a sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. Dnes je vodárenský areál v Karlovej Vsi jedinečný vzdelávací, oddychový a ekologického priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra vrátane čerpacej stanice pitných vôd.

SNM-Archeologické múzeum

SNM – Archeologické múzeum ponúka zaujímavý program pre rodiny s deťmi – tvorivé dielne, ukážky šermiarov, predaj zaujímavých suvenírov, hra na archeológov a legionárov. Pre širokú laickú verejnosť máme pripravené prednášky, priebežne komentované prehliadky kurátorov, ale aj burzu archeologickej literatúry. V SNM – Archeologickom múzeu si môžete pozrieť výstavu Od Nílu k Dunaju, ktorá sústreďuje a prezentuje zbierky egyptských pamiatok na Slovensku. Ďalšími zaujímavými výstavami, ktoré sa oplatia vidieť je expozícia Po stopách legionárov o osídlení Podunajska v dobe rímskej a v predrímskom období, ako aj výstava Archeológovia na stavbe Mosta SNP.

Slovenské múzeum dizajnu a Galéria dizajnu Satelit (Slovenské centrum dizajnu)

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu 31. 12. 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia.

100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018

Prvá expozícia histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa hlavné oblasti a fenomény.

Galéria dizajnu Satelit je výstavný priestor na prezentáciu všetkých odvetví dizajnu, ale aj kontaktný a vzdelávací bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu tvoria výstavy, ktoré zoznamujú s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia. Priestor dostávajú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zámerom podujatia je priblížiť návštevníkom výrobu a výrobky z prírodných pletív, predovšetkým so zameraním na výrobky ÚĽUV-u a prezentovať tie, ktoré sa nachádzajú v zbierkach MĽUV. K tomuto budú pripravené viaceré aktivity / predvádzanie výroby slovenských a poľských výrobcov; komentovaná prehliadka výstavy Sláva košíkom; prednáška Využitie prírodných pletív v tradičnom prostredí, tvorivé dielne pre veľkých aj malých

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Stála výstava
Premeny Zuckermandla

Výstava
Pohľad do minulosti aj budúcnosti
Výber z reštaurátorskej činnosti SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov

Program
14:30 Komentovaná prehliadka výstavy: „Pohľad do minulosti aj budúcnosti“ sprevádza reštaurátor Aleš Šilberský (prízemie MKKN)
od 16:00 Premietanie filmov o živote karpatských Nemcov (1. poschodie MKKN)

On-line prezentácia
Spoznajte (ne)známych Bratislavčanov vo videocykle „Pressburger“

Pressburger. Johann Nepomuk Hummel

Múzeum československého opevnenia – Bunker B-S 4

Výstava
Expozícia palných zbraní z obdobia 2. sv. vojny

Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok. So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí už jedenásť rokov bunker rekonštruujú do pôvodného stavu z roku 1938. V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce neopakovateľný zážitok.

Program

11:00 – 23:00 h Komentované prehliadky exteriéru a interiéru pevnosti (dĺžka cca 45 min), vstup každú polhodinu

Galéria Nedbalka

Príbeh Galérie Nedbalka sa začal zberateľskou vášňou a víziou, vďaka ktorej sa nemožné stalo skutočnosťou. Traja filantropi – manželia Miloslava a Peter Paškovci spolu s Artúrom Bartoškom – sa rozhodli spropagovať slovenskú výtvarnú kultúru, a tak vznikol projekt veľkej a stabilnej inštitúcie, ktorá sprístupnila verejnosti súkromnú zbierku slovenského umenia a urobila to priamo v srdci Bratislavy. S hrdosťou, úprimnou radosťou a bez preháňania môžeme povedať, že ju doposiaľ ešte nikto neprekonal.