Noc múzeí a galérií

v Bratislave

Galérie

Dom Quo Vadis
Galéria Nedbalka
Galéria UMELKA (Slovenská výtvarná únia)
Slovenská národná galéria
Satelit, galéria dizajnu SCD- Slovenské centrum dizajnu
Slovenská národná galéria- Schaubmarov mlyn_Pezinok
Stredoeurópsky dom fotografie

Múzeá

Bunker B-S 4 Lány
Bunker B-S 6 Vrba Múzeum petržalského opevnenia
Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy
Múzeum colníctva a finančnej správy
Múzeum obchodu Bratislava
Múzeum polície SR
Múzeum školstva a pedagogiky
Primaciálny palác
Univerzitná knižnica v Bratislave
Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR

Slovenské národné múzeum
- Sídelná budova SNM
- SNM-Prírodovedné múzeum
- SNM-Archeologické múzeum
- SNM-Historické múzeum
- SNM-Hudobné múzeum
- SNM-Múzeum židovskej kultúry
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Vodárenské múzeum BVS
Múzeum mesta Bratislavy

Noc múzeí a galérií

Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany
Bunker B-S 4 lány
Centrum vedecko – technických informácií - Múzeum školstva a pedagogiky
Dom Quo Vadis
Dubnické múzeum, m.r.o., Dubnica nad Váhom
Energoland_Mochovce
Galéria – Nedbalka
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Gemersko-malohontské múzeum v  Rimavskej Sobote
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Hotel Lomnica a Galéria Lomnica
Hradné múzeum  Fiľakovo
K 13 - Košické kultúrne centrá
Krajské múzeum v Prešove – Rákociho palác
Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen
Magistrál mesta Bratislava -  Primacialny palác
Malokarpatské_múzeum
MCK - Múzeum Michala Tillnera Malacky
Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi
Mestské múzeum a galéria v Holíči
Múzeum colníctva a finančnej správy
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Múzeum ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV
Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho – Hurbanovo
Múzeum Obchodu Bratislava
Múzeum policie SR
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Múzeum TANAP-u, Tatranská Lomnica
Múzeum vo Svätom Antone

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica
Nitra - Múzeum Mojmírovce
Nitra - Trafačka
Nitra - Detské múzeum Severka
Nitra - Misijné múzeum
Nitra - Múzeum podzoboria
Nitra - Múzeum Tomka
Nitra - Synagóga
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Obecné múzeum v Nedožeroch Brezanoch
Podtatranské múzeum v Poprade
Podunajské múzeum v Komárne, Kultúrny palác – hlavná budova múzea
Podunajské múzeum v Komárne, Rekonštruovaná budova múzea a knižnice
Podunajské múzeum v Komárne, Zichyho palác
Pohronské múzeum v Novej Bani
Ponitrianske múzeum v Nitre
Považské múzeum v Žiline
Slovenská národná galéria - Kaštiel Strážky
Slovenská národná galéria - Zvolenský Zámok
Slovenská národná galéria, Bratislava
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Slovenské múzeum dizajnu
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - Liptovský Mikuláš
Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice
Slovenské národné múzeum v Martine
Slovenské národné múzeum-Múzeum Betliar
Slovenské technické múzeum – Múzeum letectva Košice
Slovenské technické múzeum  Košice, Hlavná 88
SNG - Schaubmarov mlyn - Pezinok
Múzeum mesta Bratislavy
Univerzitná knižnica v Bratislave
Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR
Mestské múzeum Šurany
Kalab centrum

SNM – Historické múzeum - Hrad
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek - hrad Modrý kameň
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry.
SNM - Prírodovedné múzeum
SNM - Slovenské centrum dizajnu
SNM - Archeologického múzea v Bratislave
SNM - Hudobné múzeum
SNM - Múzeum Červený Kameň
SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
Stará Ľubovňa-Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
STM - Múzeum Dopravy
STM - Solivar, Prešov
Stredoeurópsky dom fotografie
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Súkromné vojenské múzeum B-S 6 Vrba - skladačka
Šarišské múzeum v Bardejove
Tatranská galéria Poprad
Tekovské múzeum
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Vlastivedné múzeum v Galante
Vodárenské múzeum BVS, a.s
Vojenský historický ústav  Svidník
Vojenský historický ústav Piešťany
Východoslovenské  múzeum v Košiciach
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Záhorské múzeum v Skalici
Žitnoostrovské múzeum - Dunajská Streda

Základné informácie

pre múzea a galérie

Ak sa zapájate programom k Noci múzeí a galérií 2023, napíšte na: marian.majernik@stm-ke.sk , nocmuzeisk@gmail.com (Stredoslovenský a Východoslovenský kraj), zuzana.vasaryova@gmail.com (Západoslovenský kraj)a zaradíme Vás do zoznamu. V prípade záujmu o podrobné informácie o podujatí kontaktujte osobu: Marián Majerník. Grafické podklady a plagáty na Noc múzeí a galérií 2023.