MÚZEUM SENICA

Múzeum Senica funguje ako regionálne múzeum, ktorého cieľom a poslaním je ochrana, dokumentácia a uchovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Svoju vedeckovýskumnú, dokumentačnú, prezentačnú, edičnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriava na archeológiu, históriu, etnografiu, umenie, prírodu a osobnosti z mesta Senica a priľahlého regiónu.

Za krakovskú bránu Krakovany

Počas Noci v múzeí môžu návštevníci stretnúť v múzeu našich čipkárov i čipkárky. Čaká ich stála expozícia krakovianskej babkovej čipky, výstava paličkovanej čipky z Gemera i výstava ,, Maľované svetlom“ – výstava fotografií tradičného odevu z produkcie CTK v Myjave
Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja. Za čo veľmi pekne ďakujeme.

Srdečne Vás pozývame. Múzeum Za krakovskú bránu v Krakovanoch.

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

Mestské múzeum v Seredi sídli v historickej budove bývalej fary. V múzeu sa nachádzajú archeologické expozície prehistórie regiónu, hradu Šintava a expozície a výstavy k histórii Serede, v Múzejnej záhrade je odhalený pilier stredovekého kostola zo 14. storočia, obnovená baroková studňa, výstava kamených artefaktov, výstava sto tehál zo súkromnej zbierky Dušana Irsáka a zo záhrady sa vstupuje do expozície Lapidária, ktorá je v obnovenej renesančnej pivnici. V múzeu je inštalovaný 3D model múzea a starej radnice
pre nevidiacich návštevníkov.