Vojenské historické múzeum Piešťany – Múzejné oddelenie Piešťany

Vojenský historický ústav („VHÚ“) sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra obrany Slovenskej republiky, dňa 18. mája 2024, zapojí do okrúhleho 20. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2024. Vojenské historické múzeum v Piešťanoch je síce pre verejnosť počas sezóny 2024 z technických príčin uzatvorené, avšak počas podujatia otvorí svoje brány!

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

„Mestské múzeum – Fándlyho fara, v Sered – program 18. 5. 2024:
V Bastióne kaštieľa v Seredi, Námestie slobody – HISTÓRIA MÓDY V RENESANCII – FRINGIA, prednáška s ukážkami odevov a odievania aristokratov v ranom novoveku, 15.00 – 16.00 CORNA MUSICA – koncert renesančnej hudby, 16.00 – 16.30 HISTORICKÝ TEXTIL – nález, konzervácia a reštaurovanie
– prednáška s prezentáciou, 16.00 – 18.00 MILITES NOBILES – tvorivá dielňa tkania pre návštevníkov
V Mestskom múzeu, Ulica M.R. Štefánika 8 – 20 ROKOV OD VZNIKU MESTSKÉHO MÚZEA
prehliadky expozícií a video prezentácia dvadsať ročnej činnosti múzea, e-mail: muzeum@sered.sk, tel. 0950 894 373“