MÚZEUM SENICA

Múzeum Senica funguje ako regionálne múzeum, ktorého cieľom a poslaním je ochrana, dokumentácia a uchovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Svoju vedeckovýskumnú, dokumentačnú, prezentačnú, edičnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriava na archeológiu, históriu, etnografiu, umenie, prírodu a osobnosti z mesta Senica a priľahlého regiónu.

Za krakovskú bránu Krakovany

Tak ako po predchádzajúce roky sa i tento rok múzeum Za krakovskú bránu zapojí do celoeurópskeho projektu Noc múzeí. Svoju bránu otvorí o 19.00 hod v sobotu 14. mája 2022. Okrem komentovanej prehliadky expozície môžu návštevníci zažiť netradičné rozprávania príbehov, životných osudov, ale  i spôsobu života našich predkov. S tragikomickým nádychom, strašidelným a možno i šteklivým. Medzi rozprávaniami si budú môcť zaspievať s harmonikárom Milanom Kyselicom. Súčasťou podujatia je uvedenie do života novej pece v kuchyni.

Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja. Za čo veľmi pekne ďakujeme.

Srdečne Vás pozývame. Múzeum Za krakovskú bránu v Krakovanoch.

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, sobota 14. 5. 2022
V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI:
10.00 a 11.00 h Prezentácia expozícií múzea s odborným výkladom
14.00 – 16.00 h Otvorenie výstavy – Sakrálne obrazy z farnosti Sereď
a prednášky o reštaurovaní pamiatok – Mgr. art. Veronika Šmigrovská,
Mgr. Žofia Geričová, Mgr. František Šmigrovský
V BASTIÓNE KAŠTIEĽA V SEREDI:
18.00 h Koncert „jazz a swing“ Lucia Lužinská a Boris Čellár Trio
19.00 – 20.00 h sprístupnená Výstava reštaurátorských prác Mgr. Františka
Šmigrovského