Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.
Je pokračovateľom Lesníckeho múzea v Bratislave, ktoré bolo súčasťou Zemědělského múzea (1927), a Mestského múzea vo Zvolene (1942). Od roku 1992 spája vo svojej činnosti poslanie oboch týchto historických a pamäťových inštitúcií. V roku 2008 sa múzeum stalo organizačnou súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Múzeum vo Svätom Antone

Počas večernej prehliadky kaštieľa vo Svätom Antone, sprievodca podrobnejšie priblíži návštevníkom niektoré zbierkové predmety múzea, ktoré sa v minulosti bežne používali, no časom ich úžitkové vlastnosti zanikli a súčasná generácia už tieto predmety nepozná. Mnohé z nich sú počas roka uložené v depozitároch. Návštevníci tak spoznajú nové veci, o ktorých ani netušili, že boli v minulosti používané. Napríklad bourdalou, epergné, kratiknôt, bidet, termotaniere, vyzuvák čižiem, pľuvadlá a rôzne kuchynské pomôcky.

Ďalej na prehliadkovej trase návštevník uvidí repliku korunovačných šiat cisárovnej Sissi a repliku uniformy rakúskeho cisára Františka Jozefa I..

Na nádvorí zaznie historická hudba v podaní hudobníkov skupiny PRASTROM.

Počas večera bude na nádvorí otvorená kaviareň Profile, kde si môžete vychutnať výbornú kávu a koláčik.

V prípade nepriaznivého počasia bude dobová hudba presunutá do náhradných priestorov, a to pred vstup do expozície múzea.
Upozornenie: vstup na nádvorie je s platnou vstupenkou, takže ak chcete ísť len na kávu, tak až po 20:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Hradné múzeum vo Fiľakove

„Mestské vlastivedné múzeum, Fiľakovo
17:30 Vernisáž výstavy: „Slovenskí archeológovia v Egypte“
18:00 Prednáška egyptologičky Dr. phil. Veroniky Verešovej (SK): „Život a smrť na hranici staroegyptskej ríše“
19:00 – 22:00 Premietanie filmu (HU jazyk, SK titulky):
„Smaltovňa Fiľakovo – Kohútí perkelt“

Fiľakovský hrad a hradné múzeum
18:45, 19:45, 20:45 Lov na pavúky v protileteckom úkryte
19:00 Vernisáž výstav „Objavenie Tutanchamonovej hrobky“ a „Egypt – dar Nílu“
20:00 Sprievodný program:
– Egyptské melódie na harfe predstaví Barbora Jánošková
– Africké rytmy na bubnoch prináša slovenská skupina JAMADAN
– Kubánsku hudbu zahrá obľúbená maďarská kapela Latin Combo Cubano
– Workshopy pre deti, možnosť zakúpiť občerstvenie celý večer
22:00 Večerné kino na nádvorí dolného hradu“

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku-Pamätný dom Kálmána Mikszátha

„Pod dáždnikom svätého Petra
Pamätný dom Kálmána Mikszátha sa nachádza v jeho rodnej dedine v Sklabinej, kde spisovateľ žil od roku 1853 a prežil viac ako dvadsať rokov svojho života, z toho desať práve v dnešnom pamätnom dome. Atmosféra domu a jeho niekdajšieho rodinného prostredia je pridanou hodnotou, ktorú návštevník nikde inde nenájde – a práve to robí výstavu skutočne jedinečnou. V dobe Mikszátha bola Sklabiná dvojjazyčnou dedinou, v ktorej sa hovorilo po slovensky aj po maďarsky. Toto bohatstvo a rôznorodosť sa prejavili v mnohých jeho dielach, keďže Mikszáth dôverne poznal obe kultúry. Práve na to sa snaží poukázať vynovená expozícia.“

Novohradské múzeum a galéria

Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na historický vývoj Novohradu, so špecializáciou na dejiny smaltovníctva, dokumentáciu výroby skla a sklárskeho priemyslu na území Banskobystrického kraja, galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou diel všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období až po súčasnosť s dôrazom na oblasť Novohradu

Horehronské múzeum v Brezne

Horehronské múzeum vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu. V roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea, so zameraním na históriu a národopis horného Pohronia. Aj v súčasnom období má múzeum regionálnu pôsobnosť a prostredníctvom svojich zbierok poskytuje návštevníkom obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica. V roku 2002 sa novým zriaďovateľom múzea stal Banskobystrický samosprávny kraj.