SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Kultúrno-umelecké, historické, archeologické a národopisné zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje, sú sprístupnené verejnosti formou stálych expozícií, výstav a rôznorodých kultúrnych aktivít, ktoré sa tešia veľkej obľube najmä u detí a mládeže.

Hradné múzeum vo Fiľakove

Podujatie sa uskutoční na Fiľakovskom hrade a v Mestskom vlastivednom múzeu, a ponúka zaujímavý a bezplatný celovečerný program:
18:00 – Mestské vlastivedné múzeum
– komentovaná prehliadka výstavy „Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Fiľakova“,
– premietanie archívnych filmov múzea
19:00 – Hrad Fiľakovo
– otvorenie výstavy „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“ v hradnom múzeu,
– Divadlo z domčeka – bábkarské predstavenie „Princ Bajaja“,
– koncert miestnej skupiny „Hajni és a fiúk“,
– ohňová šou.

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku-Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Expozícia

Pod dáždnikom svätého Petra

Program
od 10:00 h Burza odbornej literatúry SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku
od 10:00 h Lektorský sprievod v kroji v maďarskom a v slovenskom jazyku, priebežne
od 10:00 h Tvorivá dielňa pre deti: maľba na kameň, vyfarbenie sadrových figúrok, priebežne
od 10:00 h Dobové hračky na nádvorí Pamätného domu, priebežne
11:00 h História Pamätného domu od 1968 až do dnešných čias, premietanie filmu
13:30 – 14:30 h Bábkové divadlo od najmenších až po dospelých: Príbeh o záhadnom červenom dáždniku v maďarskom jazyku
16:30 – 17:30 h Bábkové divadlo od najmenších až po dospelých: Príbeh o záhadnom červenom dáždniku v slovenskom jazyku
18:00 – 18.30 h Príbeh tetky Galandovej s názvom tu sa to odohralo, čítanie poviedky na nádvorí Pamätného domu
19:00 h História Pamätného domu od 1968 až do dnešných čias, premietanie filmu

Pohronské múzeum

Noc múzeí a galérií 2022 sa v Pohronskom múzeu začne tradične o 18,00. Počas celého večera 18,00 – 22,00 budú prístupné aktuálne výstavy a stále expozície. 18,30 začne hudobné pásmo ZUŠ Nová Baňa a večer obohatíme o prednášku Príbeh zástavy reštaurovanie Jednoty Orla, pochádzajúcu z Hodruše-Hámrov. Prednášku si pripravia obe reštaurátorky zástavy, ako aj historička nášho múzea a nálezca zástavy. Tešíme sa na Vás.

Slovenský olympijský výbor – Slovenské olympijské a športové múzeum

Výstava

Hokej menom Slovan. 100. výročie založenia hokejového klubu ŠK Slovan Bratislava

Program
19:20 h Hokejová noc v múzeu

Sledovanie priameho prenosu z MS 2022 v ľadovom hokeji Slovensko – Nemecko. Zápas bude spolukomentovaný osobnosťami slovenského hokeja.

Pribežne Prehliadky expozícií

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku-Kaštieľ Imre Madácha

Expozícia

Kde som to vlastne? Kde sú moje sny? / Óh, hol vagyok? Hol vannak álmaim?

Výstavy
Kanrec Sakul: Slnečný svit/Mesačný svit

Program

Od 10:00 h Burza odbornej literatúry SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku
11:00 h Premietanie dokumentárneho filmu Márai-Madách
13:00 – 14:00 h Interaktívne divadelné stvárnenie Tragédie človeka v kostýmoch
14:00 h Premietanie dokumentárneho filmu Márai-Madách
15:00 – 17:00 h Interaktívne divadelné stvárnenie Tragédie človeka v kostýmoch
18:00 h Vernisáž Slnečný svit/Mesačný svit, autorský výklad

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia.
Adresa: Lazovná 9, Banská Bystrica
Kontakt: +421 48 4710772
www.lhmb.eu