Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho pri SÚH Hurbanovo

Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho je súčasťou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Základom programu pre návštevníkov je program v planetáriu, prehliadka múzea a historickej budovy hvezdárne. Vstupné na celý program je 6 euro pre dospelých a 3 eurá pre deti a mládež. Pri hromadných vstupoch to je 5 euro na dospelú osobu.

Tekovské múzeum v Leviciach

výstavy: Dni fotografie v Leviciach 2023

sprevádzanie stálou expozíciou s hranými scénkami z regionálnej histórie: / hrajú herci z Teáter Komika/ – 19.00 – 21.30, história lekárnictva-história hradu-archeológia-cechy a remeslá-spoločenský život, Ladislav Bielik august 1968, ľudový odev

skrytá krása hmyzu a rastlín: ukážka práce entomológa a botaničky

prechádzka stavebnými dejinami hradu: sprevádzanie po zaujímavých miestach hradného areálu -15.00 a 18.00 (účastníci prechádzky prineste si baterky alebo čelovky)

vo víre múzejného prachu: ukážka práce etnografa

ako sa ošetrujú zbierkové predmety: ukážka práce konzervátora

šúpoliarka E. Hlavatá: výroba predmetov zo šúpolia

SKALNÉ OBYDLIA V BRHLOVCIACH
10.00 – 21.00

komentovaná prehliadka usadlosti č 142. Dozviete sa
mnoho zaujímavostí z tradičného života obce Brhlovce a jej okolia.
Predaj tradičných brhlovských podlievaných buchiet a štrúdlí – od 12.00

VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH
10.00 – 21.00

komentovaná prehliadka mlynárskej usadlosti
ukrytej na samote za obcou Bohunice pri potoku Sikenica.
Ukážky remeselníkov od 14.00
hrnčiarstvo a košikárstvo

Podunajské múzeum v Komárne

Spoznajte poklady kultúrneho a prírodného dedičstva nášho mesta i regiónu! Iba jeden deň v roku sa môžete aj vo večerných hodinách potulovať po výstavných sálach múzea.
Srdečne pozývame Vás a Vašich priateľov na prehliadku expozícií a výstav (www.muzeumkn.sk) a na nasledovné programy múzea:

KULTÚRNY PALÁC, Komárno, Palatínova 13, tel. 035/7731476,
15.00 – 23.00 Prezentácia nových nálezov z doby rímskej z Marcelovej
16.00 – 19.00 Potulky po svete autíčok a vláčikov (tvorivá dielňa – zhotovenie modelov autíčok z rôznych materiálov)

BUDOVA MÚZEA a KNIŽNICE, Komárno, Palatínova 8, tel. 035/7711496
15.00 – 19.00 Tvorivé dielne „Opeľovače rozkvitnutých lúk“
15.00 – 19.00 Príď a tvorme spolu v obrazárni!

17.00 – 18.00 Program Historického klubu lukostrelcov „Čierny sokol“ vo dvore múzea

ZICHYHO PALÁC, Komárno, Námestie gen. Klapku 9, tel. 035/7730054
16.00 – 20.00 Tvorivá dielňa v etnografickej výstave „ Usmievavé vlčie maky, voňavé tulipány“ – maľovanie roziet podľa vzoru komárňanských stolárskych majstrov