Východoslovenská galéria

Počas Noci múzeí a galérií 2022 si prezriete vo Východoslovenskej galérií päť výstav: Ruka na konci ramena – Spolu(práca) v českom a slovenskom umení, Výstava Ján Vasilko – Internal waves, Výstava Jozef Kornúcik – Situácie, Grafika jedno médium a Zreštaurované diela. Pre rodiny s deťmi pripravujeme tvorivé dielne a bábkové predstavenie „Prečo nekvitneš? Množstvo komentovaný prehliadok s kurátormi a umelcami, predstavenie monografie Svetlany Fialovej, burzu umeleckých kníh, návštevu depozitára a prezentáciu novo-nakúpených diel. Koncert BIOS a pivo VSG galérie od Padreho. Tešíme sa na vás.

SNM-Múzeum Betliar

Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Všetko, čo sa v kaštieli nachádza, patrilo členom rodu Andrássy, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí.