SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätná výstava Sándora Máraia

Program:
17:00 – 24:00
Tajomstvá a záhady v rodine Sándora Máraia
Špeciálny výklad: Portrét mladého Sándora a iné zaujímavosti
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 – po slovensky
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 – po maďarsky

Do 22.00 hod. možnosť prehliadky stálych expozícií zriadených v spolupráci s Klubom národnostných menšín: pracovňa Ödöna Mihályiho a grafiky László Miklosovitsa (diela inšpirované Máraim)

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku. Sobota, 13. mája 2023 sa nesie v Galérii umelcov Spiša v znamení medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií. Už deviata edícia podujatia Križovatky je dramaturgicky zameraná na eko-dialóg: ponúka výstavy, komentované prehliadky, galerijný bazár, hry s umením, dielne, kreatívne trhy, kurz tanca a koncert. Vstupné: dobrovoľné.

STM-Múzeum letectva Košice

Slovenské technické múzeum – Múzeum letectva v Košiciach
•ZLATÝ VEK ČS. LETECKÉHO PRIEMYSLU
lietadlo L-39 Albatros overovacej série v. č. 0001
•PREMIÉRA REŠTAUROVANÉHO VRTUĽNÍKA MI 8
•Sprístupnené expozície: Počiatky letectva do roku 1945, Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945, Galéria lietadiel, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie, Cestná doprava I. a II.

SNM-Múzeum Betliar

Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Všetko, čo sa v kaštieli nachádza, patrilo členom rodu Andrássy, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí.