Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

Ženy od nepamäti tvorili súčasť dejín hradu Ľubovňa, hoci ich miesto v dejinách sa
častokrát opomínalo. Dejiny hradu boli doteraz venované predovšetkým mužom –
majiteľom, správcom, potomkom, väzňom … I keď boli všade prítomné, ich prítomnosť
bola väčšinou zahalená rúškom tajomstva. Bol to však osud, ktorý ich častokrát privial
na hrad Ľubovňa. Aké boli osudové ženy hradu Ľubovňa?

Múzeum Tatranského národného parku

15:00  Otvorenie – stavanie mája v sprievode hudby
15:30  Vystúpenie žiakov a učiteľov zo Základnej umeleckej školy v Tatranskej Lomnici
16:00 Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor: „Poznávame Vysoké Tatry“ – náučná
prednáška
17:00 Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor: ukážky záchrannej činnosti
18:00  Zmeny v lesoch v Tatranskej Javorine – prednáška
19:00  „Cesta zubrů“ – dokumentárny film z návštevy národných parkov Ruska zameraných na
prinavrátenie zubrov do voľnej prírody (komentuje Pavol Kráľ)
19:30 ,,Otužilci tatranských plies“ – premiéra filmu Pavla Kráľa
20:00 „Čo rozprávala teta srna“ – detské kino

Krajské múzeum v Prešove

Vystúpenie detského folklórneho súboru
FIJALEČKA, ZŠ Šrobárova
Hľadanie Rákociho pokladu
Tvorivé dielne pre najmenších, maľovanie na tvár,
prehliadka aktuálnych výstav a expozícií
Statické ukážky historickej a modernej hasičskej
techniky v spolupráci s OR HaZZ v Prešove
Súkromná ZUŠ Miroslava Kobeláka, hudobný
program
Múzeum v noci – komentovaná prehliadka v
priestoroch múzea