Tlačové správy

Noc múzeí a galérií 2024 na Slovensku

 

Viac informácií o podujatí

Koordinátor
Marián Majerník
nocmuzeisk@gmail.com
telefón: +421 903 239 048
Koordinátorka pre Bratislavu a BSK
Zuzana Vášáryová
e-mail: zuzana.vasaryova@snm.sk
telefón: +421 915 032 062

Vizuál Noci múzeí a galérií

2024

Informácie o dianí v európskych múzeách

Nuit des Musées

Mediálni partneri podujatia