Tlačové správy

Noc múzeí a galérií 2022 na Slovensku

Viac info

Zuzana Vášáryová; zuzana.vasaryova@snm.sk; +421 915 032 062
koordinátorka podujatia v Bratislavskom kraji a pre múzeá SNM
nmag.snm.sk (múzeá SNM a múzeá a galérie v Ba a BSK)
www.nmag.sk

Marián Majerník; marian.majernik@gmail.com; +421 903 239 048
koordinátor podujatia za Zväz múzeí na Slovensku
www.nmag.sk

Františka Marcinová. predseda@zms.sk; +421 918 148 840
predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku
www.zms.sk

Mediálni partneri podujatia

Viac informácií o podujatí

Koordinátor
Marián Majerník
nocmuzeisk@gmail.com
telefón: +421 903 239 048
Koordinátorka pre Bratislavu a BSK
Zuzana Vášáryová
e-mail: zuzana.vasaryova@snm.sk
telefón: +421 915 032 062

Vizuál Noci múzeí a galérií

2022

Informácie o dianí v európskych múzeách

Nuit des Musées