Koordinátor:

  Marián Majerník
  E-mail: nocmuzeisk@gmail.com
  Telefón: +421 903 239 048

   

  Koordinátorka múzeá SNM a múzeá a galérie v Ba a BSK:

  Zuzana Vášáryová
  E-mail: zuzana.vasaryova@snm.sk
  Telefón:+421 915 032 062