SNM – Múzeum Slovenských národných rád

SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Štúrova 2, Myjava
Expozície
Prehliadka expozície Slovenská národná rada v toku času
Návštevníci si môžu prezrieť stálu expozíciu múzea Slovenská národná rada v toku času. Na návštevníka čaká kvíz Ako sa žilo v minulost, pri ktorom sa oboznámi so zaujímavými zbierkovými predmetmi.

Výstavy
História na plagáte, plagát v histórií
Aktuálnou výstavou História na plagáte plagát v histórii návštevníkov prevednie jej autor. Príďte si skúsiť písanie s využitím brka a kalamára, vyhotoviť si kokardu či vlastný plagát.

J. A. Komenský
Rollupová výstava o významnom Európanovi a rodákovi spoza hraníc J. A. Komenskom, ktorá je realizovaná pri príležitosti 430. výročia jeho narodenia.

Program
15:00, 17:00, 19.00 a 21:00 h. Špeciálne prehliadky so Štúrom. V stálej expozícii sa návštevníci stretnú s postavou samotného Ľudovíta Štúra.
12:00 – 21:00 h Plagátovanie, kvíz Ako sa žilo v minulosti, stála expozícia a menné výstavy

SNM–Múzeum M.R. Štefánika v Košariskách

SNM – Múzeum M. R. Štefánika, Dolné Košariská 92, Košariská
Expozície
Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

Program
15:00, 17:30, 19:00 a 21:00 h Scénické prehliadky s M. R. Štefánikom. Návštevníci múžu zažiť scénické prehliadky, ktoré divákom predstavia vzťah M. R. Štefánika k svojej matke Albertíne a jej úlohu pri formovaní nášho národného hrdinu.
14:00 h Slávnostné otvorenie moderného Vzdelávacieho centra Albertína. Hlavným bodom programu bude slávnostné otvorenie moderného Vzdelávacieho centra Albertína priamo v rozšírenom areáli múzea.
16:00 h Beseda príbeh hrdinu. Pozvanými hosťami budú autori rôznorodých diel, ktoré sa venujú osobnosti M. R. Štefánika.

SNM-Múzeum Bojnice

Nahliadnite do priestorov, do ktorých návštevníci bežne nevstupujú. Navštívte riaditeľa múzea a porozprávajte sa s ním priamo v jeho pracovni. Od vedúcich jednotlivých oddelení získajte odpovede na otázky o obnove kultúrnej pamiakty či financovaní múzea. Nahliadnite do depozitárov zbierkových predmetov, prezrite si priestory marketingového oddelenia a nazrite do zákulisia príprav špeciálnych podujatí. Zoznámte sa s kreatívnym producentom múzea a spoznajte jeho tajné recepty na tvorbu úspešných prezentačných výstupov. Poprechádzajte sa nádvoriami, vypočujte si príjemné melódie a spoznajte čaro večernej návštevy travertínovej jaskyne priamo pod zámkom. Do dávnej minulosti vás prenesie nielen výnimočná atmosféra večerného zámku, ale aj multimediálna prezentácia Zámok včera a dnes.