Východoslovenské múzeum v Košiciach

Socialistické sklo, keramika, porcelán – prehliadka výstavy spojená s
tvorivou dielňou
Doba ľadová – prehliadka „zamrznutej“ výstavy s divadlom Haliganda
Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska – Mesto a
čas – prehliadka výstavy spojená s tvorivou dielňou na tému: Vytvor si
Štefánikov denník
Francúzske filmové hviezdy – prehliadka výstavy
Drevený kostolík z Kožuchoviec – sprístupnenie kostolíka na dvore
Historickej účelovej budovy
Zvonkohra – zahraj si na zvonoch na dvore Historickej účelovej
budovy