Vojenské historické múzeum Piešťany – Múzejné oddelenie Svidník

V rámci programu bude prezentovaná vojenská technika Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra vrátane prezentácií dobovej výzbroje zo zbierok Múzejného oddelenia Svidník a Klubov vojenskej histórie. Vstup do Centrálnej expozície Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914-1945 počas Noci múzeí a galérii 2023 je voľný!