České centrum Bratislava

Atraktívna výstava nielen pre najmenších je prehliadkou dizajnu českých hračiek. Mini Wonders hravým spôsobom zoznamuje malých aj veľkých návštevníkov s českou hračkou, jej históriou, vývojom a súčasnými trendmi. Merkur, Fatra, Detoa či Kovap vyprodukovali predmety pre mnohé generácie detí nie len doma, ale aj za hranicami. Mladí dizajnéri a ilustrátori pokračujú a rozvíjajú ich odkaz. Inovatívna „cestovná“ inštalácia predstaví na jednej strane tvorbu súčasných autorov a na strane druhej moderné ikony doposiaľ v ČR vyrábané, ktoré sa zapísali do dejín českej aj slovenskej kultúry a spoločnosti počas posledných sto rokov. Výstava je kurátorským výberom Terezy Bruthansovej a bola uvedená v Londýne, Paríži, Šanghaji, Jeruzaleme, Sofii aj v Prahe. Bratislavská inštalácia je derniérou putovania kolekcie.

Staromestská galéria Zichy

Erika Mann. Kabaretistka – vojnová reportérka – spisovateľka

Výstava rozpráva o živote a diele Eriky Mann, najstaršej dcéry nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Thomasa Manna a približuje jej boj za slobodu a demokraciu. Výstava vznikla v mníchovskom literárnom archíve Monacensia a jej súčasťou je aj virtuálna prehliadka.

Program

23:00 h Michal Hvorecký z Goetheho inštitútu vás osobne prevedie výstavou o Erike Mann

Kto bola táto výnimočná žena, spisovateľka, feministka, herečka a vojnová reportérka? Čo ju osudovo spájalo s Československom? Prečo sa práve dnes dočkala znovuobjavenia? Príďte na prehliadku, ktorá vznikla v Mníchove a teraz sa dá vidieť aj v Bratislave.

Národné osvetové centrum

lovakiana sa tento rok presunie z online priestoru a priblíži sa tak osobne k návštevníkom podujatia výstavou risografík a workshopom.

Výstavy
HACK

Výstava s názvom HACK je výsledkom spolupráce so Školu dizajnu v Bratislave, počas ktorej sa študenti pod vedením pedagóga Roberta Szegényho venovali výtvarnému spracovaniu vybraných digitalizovaných objektov zo zbierok slovenských múzeí a galérií zverejnených na portáli Slovakiana. Autorské grafiky boli vytlačené na Risomate, starej „kancelárskej“ tlačiarni, ktorá si v poslednej dobe získala pozornosť vizuálnych umelcov, vďaka špecifickému podaniu farieb.

TVOR-BA 3

Na druhom poschodí Domu umenia sa návštevníci môžu tešiť aj na výstavy, ktoré boli otvorené v rámci festivalu TVOR-BA 3 . Svoju tvorbu tu prezentujú najlepší neprofesionálni výtvarníci, fotografi a filmári z celého Slovenska – víťazi celoštátnych súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom. Na divákov čakajú aj dve autorské výstavy fotografky Michaely Prableskovej a výtvarníka Branislava Kunčáka, ktorých diela boli najúspešnejšie spomedzi diel takmer tisícky autorov.

Program
15:00 – 22:00 Pre návšetvníkov podujatia Noc múzeí a galérií 2022 bude pripravený aj workshop, na ktorom si budú mocť vytvoriť a vytlačiť vlastnú risografiku

Ateliér.EM a Open-air galéria ZáHRADA

„O galérii
Ateliér.EM vznikol v roku 2009 ako open air multifunkčný priestor, ktorý organizuje výstavy, rezidenčné pobyty a workshopy. Nachádza sa v autentickom prostredí záhrady a sochárskeho ateliéru renomovanej sochárky, medailérky a zakladateľky moderného slovenského šperku a medaily Erny Masarovičovej (1926 – 2008). Iniciátorkou a autorkou projektu a open air galérie je sochárka Kata Kissoczy.

Dom a záhrada
Dom /postavený v štýle art brut / manželov Erny Masarovičovej a Štefana Kissoczyho bol postavený v 60. rokoch a dnes je pravdepodobne jedným z mála príkladov rodinného domu z obdobia ranej moderny v Bratislave. Stojí na špecifickom svahovitom pozemku na rohu dvoch ulíc, obklopuje ho záhrada a jeho súčasťou je aj pôvodný ateliér sochárky a šperkárky Erny Masarovičovej. Cez ulicu, na rohu Gorazdovej a Langsfeldovej ulice sa nachádza open air Galéria ZáHRADA /od roku 2013/ s vystavenými veľkoformátovými a sochárskymi site specific dielami, ktoré vznikli počas medzinárodných sochárskych sympózií 1-13 SEM v rokoch 2009-2021. „

Slovakiana – kultúrne dedičstvo Slovenska

lovakiana sa tento rok presunie z online priestoru a priblíži sa tak osobne k návštevníkom podujatia výstavou risografík a workshopom.

Výstavy
HACK

Výstava s názvom HACK je výsledkom spolupráce so Školu dizajnu v Bratislave, počas ktorej sa študenti pod vedením pedagóga Roberta Szegényho venovali výtvarnému spracovaniu vybraných digitalizovaných objektov zo zbierok slovenských múzeí a galérií zverejnených na portáli Slovakiana. Autorské grafiky boli vytlačené na Risomate, starej „kancelárskej“ tlačiarni, ktorá si v poslednej dobe získala pozornosť vizuálnych umelcov, vďaka špecifickému podaniu farieb.

TVOR-BA 3

Na druhom poschodí Domu umenia sa návštevníci môžu tešiť aj na výstavy, ktoré boli otvorené v rámci festivalu TVOR-BA 3 . Svoju tvorbu tu prezentujú najlepší neprofesionálni výtvarníci, fotografi a filmári z celého Slovenska – víťazi celoštátnych súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom. Na divákov čakajú aj dve autorské výstavy fotografky Michaely Prableskovej a výtvarníka Branislava Kunčáka, ktorých diela boli najúspešnejšie spomedzi diel takmer tisícky autorov.

Program
15:00 – 22:00 Pre návšetvníkov podujatia Noc múzeí a galérií 2022 bude pripravený aj workshop, na ktorom si budú mocť vytvoriť a vytlačiť vlastnú risografiku

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Výstavy
Od hračky po hračku
Hravá hlava
Záhrada rozprávok

Program
Od 15:00 Milé deti, máte radi hádanky, hlavolamy, tajničky? Máte bystré oko a myseľ? Zapojte sa s nami v rámci Noci múzeí a galérií do dobrodružného hľadania v priestoroch BIBIANY a vyskladajte si svoje prekvapenie v podobe puzzle. A keď budete mať šťastie, odnesiete si so sebou aj pekný darček.

Stredoeurópsky dom fotografie

Naše dvere budú otvorené všetkým nadšencom fotografie 14.5.2022 od 15.00 do 18.00 h. Pripravili sme si pre deti a mládež workshop Polaroidovej fotografie, zoznámia sa s instantným vznikom fotografie a tiež jej históriou. Fotografiu a svoje výtvory si budú môcť odniesť domov. Polaroidová fotografia nie je iba hipsterská zábava, ale jej používaním sa pýšili známi umelci ako napríklad Andy Warhol. Príďte sa s nami zabaviť a zoznámiť s umeleckým prístupom fotografovania.

Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác – Pálffyho palác

Konečne! Stretneme sa naživo v oboch palácoch GMB. Počas Noci múzeí a galérií GMB ponúka pestrý program. Vieme, že návštevníci a návštevníčky podujatia chcú vidieť čo najviac, preto GMB pripravila buď časovo neobmedzené programy alebo krátke opakujúce sa stretnutia s našimi lektormi a lektorkami. Brány palácov sa otvoria už o 15:00, v Mirbachovom paláci si nielen najmladší návštevníci, môžu vyskúšať techniku smaltovania, fanúšikovia analógových technológií sú pozvaní na našu nočnú burzu kníh na nádvorí. Bude z čoho vyberať. Určite odporúčame zastaviť sa na nádvorí Pálffyho paláca a spraviť si rodinný portrét s rodinou Scherzovcov. Od 17.00 h až do 21.00 h v rôznych výstavách stretnete našich lektorov, ktorí v krátkych formátoch porozprávajú o dielach, umelcoch, či procese reštaurovania. Pripravený je aj sprievod expozíciou gotického umenia v Pálffyho paláci po anglicky. A od 21.00 h sa nádvorie Mirbachovho paláca rozsvieti, aby sa atmosféra naplnila energiou, live set zahrá DJ Kinet.

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum colníctva a finančnej správy si pre návštevníkov pripravilo lektorský výkald, návštevníci si budú môcť vyskúšať uniformu, plombovanie a pečiatkovanie na upomienkové karty s fotografiami. Pripravené sú aj ukážky z filmu o práci colníkov „Ve znamení Merkura“.

Program
Priebežne Komentovaná prehliadka. História finančnej stráže od Rakúsko – Uhorska až po rok 1949, ukážky výstroje, výzbroje a predmetov každodennej potreby financov v ČSR, fotodokumentácia k výkonu služby finančnej stráže, počiatky výcviku služobných psov v ČSR, Stráž obrany štátu (1936 – 1939).

Priebežne Komentovaná prehliadka. Mýto a daňová fotodokumetácia z obdobia Rakúsko Uhorska a ČSR.

Priebežne Komentovaná prehliadka. Ukážky uniforiem colníkov v ČSSR až po súčasnosť, vyznamenania ,plakety, emblémy Colnej správy ČSSR a ČSFR, priebeh colnej a pasovej kontroly s fotodokumentáciou, predmety každodennej potreby colníkov, výcvik služobných psov v ČSSR, spôsoby pašovania a ukážky predmetov určených na pašovanie v ČSSR

Priebežne Komentovaná prehliadka. Možnosť vyskúšať si uniformu, plombovanie a pečiatkovanie na upomienkové karty s fotografiami, ukážky z filmu o práci colníkov „Ve znamení Merkura“.

Univerzitná knižnica v Bratislave

Labyrint sveta, Michalská 1, Bratislava
Výstava Labyrint sveta aktualizuje myšlienkové dedičstvo Jana Amosa Komenského v roku, kedy si pripomíname 430. výročie jeho narodenia. Kurátorský výber Jaroslava Anděla ponúka netradičné prepojenie Komenského textov z jeho najznámejšieho literárneho diela Labyrint sveta a raj srdca s jedinečnými kolážami Miroslava Huptycha, ocenenými Magnesiou Literou v roku 2019. Výstavu pripravilo České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku. Univerzitná knižnica v Bratislave doplnila inštaláciu o vitríny s najvzácnejšími vydaniami Komenského tlačí zo 17. a 18. storočia zo svojho archívneho knižničného fondu.

Výstavu pripravilo České centrum

Vesmír. Človek. Inteligencia, Ventúrska 11, Bratislava, Barokové nádvorie
Na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11 si môžete pozrieť putovnú výstavu Vesmír. Človek. Inteligencia. Výstava predstavuje špičkový výskum z Nemecka zaradený do 5 tém: Vesmír, História ľudstva, Náš mozog, Život v antropocéne a Umelá inteligencia. Špeciálne inštalácie umožnia návštevníkom zažiť rôzne emócie pod vplyvom hudby alebo interagovať s robotom. Na viacerých staniciach sa môžu dozvedieť ďalšie zaujímavosti, napríklad ako znie 40 000 rokov stará kostená flauta, alebo odkiaľ pochádza zlato zeme. QR-kódy odkazujú na ďalšie materiály vo forme videí, obrázkových galérií alebo podcastov. Výstava vznikla v spolupráci so Spoločnosťou Maxa Plancka, najúspešnejšou nemeckou výskumnou organizáciou s 29 laureátmi Nobelovej ceny, ktorí pôsobia v 86 výskumných Inštitútoch Maxa Plancka.

Výstavu pripravil Goethe-Institut na Slovensku

Vodárenské múzeum BVS, a.s.

Vodárenské múzeum bolo založené v roku 2007 a sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. Dnes je vodárenský areál v Karlovej Vsi jedinečný vzdelávací, oddychový a ekologického priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra vrátane čerpacej stanice pitných vôd.

Slovenské centrum dizajnu a Slovenské múzeum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu 31. 12. 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia.

100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018

Prvá expozícia histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa hlavné oblasti a fenomény.

Galéria dizajnu Satelit je výstavný priestor na prezentáciu všetkých odvetví dizajnu, ale aj kontaktný a vzdelávací bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Program Satelitu tvoria výstavy, ktoré zoznamujú s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia. Priestor dostávajú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Zámerom podujatia je priblížiť návštevníkom výrobu a výrobky z prírodných pletív, predovšetkým so zameraním na výrobky ÚĽUV-u a prezentovať tie, ktoré sa nachádzajú v zbierkach MĽUV. K tomuto budú pripravené viaceré aktivity / predvádzanie výroby slovenských a poľských výrobcov; komentovaná prehliadka výstavy Sláva košíkom; prednáška Využitie prírodných pletív v tradičnom prostredí, tvorivé dielne pre veľkých aj malých

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Stála výstava
Premeny Zuckermandla

Výstava
Pohľad do minulosti aj budúcnosti
Výber z reštaurátorskej činnosti SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov

Program
14:30 Komentovaná prehliadka výstavy: „Pohľad do minulosti aj budúcnosti“ sprevádza reštaurátor Aleš Šilberský (prízemie MKKN)
od 16:00 Premietanie filmov o živote karpatských Nemcov (1. poschodie MKKN)

On-line prezentácia
Spoznajte (ne)známych Bratislavčanov vo videocykle „Pressburger“

Pressburger. Johann Nepomuk Hummel

Múzeum Obchodu Bratislava

Program
17:00 h otvorená časť expozície: hostinec „Múzejný pivovar“ s možnosťou kúpiť si 4 druhy remeselne zhotoveného piva.
18:00 h koncert podujatia „Rock v Múzeu“:„Polish Blues Show VI.“: Black Pin Blues, Silesian Hammond Group, Grzegorz Kapolka Trio.

Expozícia Múzea obchodu Bratislava je z dôvodu rekonštrukcie budovy dlhodobo zatvorená. Vstup do areálu je možný len so zakúpenou vstupenkou na koncert.

Múzeum Petržalského opevnenia – Bunker B-S 4

Výstava
Expozícia palných zbraní z obdobia 2. sv. vojny

Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok. So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí už jedenásť rokov bunker rekonštruujú do pôvodného stavu z roku 1938. V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce neopakovateľný zážitok.

Program

11:00 – 23:00 h Komentované prehliadky exteriéru a interiéru pevnosti (dĺžka cca 45 min), vstup každú polhodinu

Galéria UMELKA (Slovenská výtvarná únia)

Aktuálne výstavy
Veľká sála: Richard Müller – OKAMIHY MOMENTS (fotografia), Kamenná sála: Dušan Mocko – Restart (maľba a socha)

Program
16:00 – 18:00 Konzultácie s výtvarníkmi a pedagógmi pre záujemcov o štúdium na školách výtvarného zamerania (Braňo Jelenčík – FA STU a Robo Makar – VŠVU)
18:00 – 23:00 Dialóg s autorom – Dušan Mocko a kurátor výstavy Ľuboslav Móza zodpovedia otázky návštevníkov k výstave
21:00 Hudobný performance muzikanta menom STROON, ktorý odohrá svoj projekt Temple Timbre Embers. Koncept tvorí súčasná chrámová hudba, v ktorej je zachytená majestátnosť a veľkoleposť organovej hudby prepojená s klubovou tanečnou elektronickou hudbou. Návštevníci výstavy sa ocitnú uprostred vibrujúceho umeleckého performancu v atmosfére priestorov Galérie medzi vystavovanými dielami a skladbami z unikátneho projektu.

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Vukovar
Výstava doteraz nepublikovaných fotografií Petra Leginského o meste Vukovar počas chorvátskej vojny za nezávislosť (1991 – 1995). Výstava prostredníctvom čiernobielych fotografií sprostredkuje návštevníkom autentickú atmosféru, ktorá panovala bezprostredne po ukončení bojov v meste Vukovar.Expozície:Dejiny a kultúra Chorvátov na SlovenskuDejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi.

Expozície
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Program
12:00 do 22:00 h (posledný vstup o 21:30 h) Individuálna prehliadka výstavy Vukovar a stálych expozícií múzea
16:00 h Diskusia k výstave Vukovar. Hosť: autor fotografií výstavy Vukovar – pán Peter Leginský a publicista pán Peter Kubínyi
18:00 a 20:00 h Špeciálna komentovaná prehliadka k expozícii múzea