Tatranská galéria v Poprade

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2022 (sobota) od 10.00 do 20.00 v Tatranskej galérii, sme pre Vás pripravili bohatý program:

Počas celého podujatia budú sprístupnené všetky aktuálne výstavy a bude prebiehať burza katalógov Tatranskej galérie

10:00 – 12:00 Workshop s keramikou
11:00 – 13:00 „Ticho v galérii“ – Individuálna prehliadka výstav
13:00 – 15:00 Workshop s batikou
15:00 – 16:00 Prednáška na tému: Premeny Spiša v umení Prednášajúca: Mgr. Marcela Krajňáková, historička umenia Tatranskej galérie v Poprade
17:00 – 18:00 Divadelné predstavenia inšpirované hrou Jána Palárika s názvom Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch v podaní žiakov 2.E a 2.F triedy gymnázia Dominika Tatarku v Poprade
18:00 – 20:00 „Ticho v galérii“ – Individuálna prehliadka výstav

Vstupné dobrovoľné