Podtatranské múzeum v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade je nadregionálne múzeum, vo svojich zbierkach má unikátne predmety a exponáty z podtatranského regiónu dotýkajúce sa praveku, histórie, prírodných vied, archeológie, ľudového staviteľstva, cechov a remesiel, bývania. Disponuje rozsiahlym knižničným fondom, poskytuje vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre deti. Návštevník má možnosť okrem aktuálnych výstav vidieť stále expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov “ či novú unikátnu expozíciu nadeurópskeho významu „Knieža z Popradu a jeho hrobka“.