Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia.
Adresa: Lazovná 9, Banská Bystrica
Kontakt: +421 48 4710772
www.lhmb.eu