Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

Noc múzeí a galérií v sobotu 13. mája od 20,00 do 0,00 hod. v Múzeu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Vstupné 3,- €. Koncert kapely Rytmus 60. Zo zákulisia múzea – Ján Gallo, iniciátor založenia expozície. Ukážka vzdelávacieho programu „Revúca, mesto staviteľov. Nočná lektorovaná prehliadka. Výstava šperkov „Môj kozmos“. Zábavno-náučné hry pre deti.