Galéria Topoľčany

„Galéria Topoľčany, sídliaca v secesnej budove radnice postavenej v roku 1911 podlá návrhu Imricha Szőtsa, bola založená v roku 2009 na podnet vtedajšieho vedenia mesta Topoľčany.

Programová štruktúra galérie je zameraná na aktuálne tendencie v súčasnom vizuálnom umení. Cieľom je otvoriť cestu k výtvarnému umeniu všetkým, ktorí oň prejavia záujem a predstaviť z neho to najzaujímavejšie. Portfólio spolupracujúcich umelcov je vyberané nielen spomedzi etablovaných umelcov a mladých autorov, ale poskytuje priestor aj na prezentácie študentov umeleckých škôl.

Prevádzkovateľom galérie od roku 2021 je Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.“

Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Nitriansky samosprávny kraj
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. – Galéria Topoľčany
OZ Židovský cintorín Topoľčany
Hvezdáreň v Partizánskom

pozývajú na

Noc múzeí a galérií 2024

Program s podtitulom „Uhádneš kto som?“ Vás čaká v Tribečskom múzeu v sobotu 18.5.2024 od 14,00 do 22,00 h., posledný vstup o 21,30 h.
Vstupné je dobrovoľné.

Čo ponúkame?

Maľovanie na tvár, výstavy, expozíciu, od 14.30 do 18.30 h ukážku remesla modrotlače s možnosťou vlastnej tvorby, interaktívne zábavno- vedomostné kvízy a zamestnancov múzea preoblečených za významné osobnosti 20. storočia.

Prehliadku židovského cintorína a výstavy Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch od 10.00 do 20.00 h.

V prípade priaznivého počasia si od 18.00 do 22.00 h spríjemníme večer pozorovaním nebeských telies so zamestnancami Hvezdárne v Partizánskom.

Žrebovanie o 3 voľné vstupy pre 2 osoby na ďalšie výstavy konané v Tribečskom múzeu v kalendárnom roku 2024 po splnení podmienok ( návšteva múzea, cintorína a galérie a pečiatky na súťažnom lístku).

Prajeme pekný zážitkový večer v našej spoločnosti.