Múzeum v Kežmarku

„Múzeum v Kežmarku 14.5.2022. Múzeum si pripravilo 4 aktivity pri príležitosti““ Noci múzeí a galérií.““ Cieľom aktivít je priblížiť sa nielen odbornej verejnosti, ale aj rodinám s deťmi a to pútavou formou:
17:00-19:00 prezentácia témy: „“Kežmarské školy budované na hradbách““-rozprávanie o 2 kežmarských školách z 3 rôznych pohľadov(archeológia, história, architektúra)- v podaní odborných zamestnancov múzea
vstupné zadarmo

19:30-21:00 nočné prehliadky hradu „“Putovanie hradom vo svetle legiend““ obohatené divadelným a hudobným vystúpením žiakov umeleckej školy ZUŠ A. Cígera z Kežmarku vstupné 5 €,(deti do 12 rokov zadarmo)“