Múzeum v Kežmarku

Noc v múzeu pod hviezdami

O 18:00 budú mať záujemkyne a záujemcovia o tajomstvá kežmarskej histórie jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s prácou reštaurátorky obrazov. Dozvedia sa taje reštaurátorského procesu, ktorý okrem umeleckého talentu musí zahŕňať aj veľké vedomosti z oblasti chémie a ďalších exaktných vedeckých odborov. Reštaurovanie je svojim spôsobom aj detektívna práca. Reštaurátor odkrýva zabudnuté aj stratené príbehy umeleckých artefaktov. Prednášku pod názvom „Odkrývanie tajomstva obrazu“ poslucháčom a poslucháčkam prednesie Mgr. Art. Ludmila Zozuľáková z Košíc. Po jej ukončení bude pre prítomných prichystané aj netradičné dobové pohostenie – pivová medovina a Thökölyho sušienky.
O 20:00 si nenechajte ujsť špeciálnu prednášku „Vo svetle noci“ o problematike svetelného znečistenia, ktorej lektorom je RNDr. Igor Kudzej, CSc.
O 21:15 sa môžete zúčastniť prehliadky Kežmarského hradu pri svetle sviečok. Dozviete sa, kde bola rytierska sieň, jedáleň, spálne či toalety. Svoje dávne tajomstvá vám vyrozprávajú aj zachované fresky.