Novohradské múzeum a galéria

Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na historický vývoj Novohradu, so špecializáciou na dejiny smaltovníctva, dokumentáciu výroby skla a sklárskeho priemyslu na území Banskobystrického kraja, galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou diel všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období až po súčasnosť s dôrazom na oblasť Novohradu