SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätná výstava Sándora Máraia

Program:
17:00 – 24:00
Tajomstvá a záhady v rodine Sándora Máraia
Špeciálny výklad: Portrét mladého Sándora a iné zaujímavosti
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 – po slovensky
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 – po maďarsky

Do 22.00 hod. možnosť prehliadky stálych expozícií zriadených v spolupráci s Klubom národnostných menšín: pracovňa Ödöna Mihályiho a grafiky László Miklosovitsa (diela inšpirované Máraim)

STM-Múzeum letectva Košice

Slovenské technické múzeum – Múzeum letectva v Košiciach
•ZLATÝ VEK ČS. LETECKÉHO PRIEMYSLU
lietadlo L-39 Albatros overovacej série v. č. 0001
•PREMIÉRA REŠTAUROVANÉHO VRTUĽNÍKA MI 8
•Sprístupnené expozície: Počiatky letectva do roku 1945, Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945, Galéria lietadiel, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie, Cestná doprava I. a II.