Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, sobota 14. 5. 2022
V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI:
10.00 a 11.00 h Prezentácia expozícií múzea s odborným výkladom
14.00 – 16.00 h Otvorenie výstavy – Sakrálne obrazy z farnosti Sereď
a prednášky o reštaurovaní pamiatok – Mgr. art. Veronika Šmigrovská,
Mgr. Žofia Geričová, Mgr. František Šmigrovský
V BASTIÓNE KAŠTIEĽA V SEREDI:
18.00 h Koncert „jazz a swing“ Lucia Lužinská a Boris Čellár Trio
19.00 – 20.00 h sprístupnená Výstava reštaurátorských prác Mgr. Františka
Šmigrovského