Podunajské múzeum v Komárne

Spoznajte poklady kultúrneho a prírodného dedičstva nášho mesta i regiónu! Iba jeden deň v roku sa môžete aj vo večerných hodinách potulovať po výstavných sálach múzea.
Srdečne pozývame Vás a Vašich priateľov na prehliadku expozícií a výstav (www.muzeumkn.sk) a na nasledovné programy múzea:

KULTÚRNY PALÁC, Komárno, Palatínova 13, tel. 035/7731476,
15.00 – 23.00 Prezentácia nových nálezov z doby rímskej z Marcelovej
16.00 – 19.00 Potulky po svete autíčok a vláčikov (tvorivá dielňa – zhotovenie modelov autíčok z rôznych materiálov)

BUDOVA MÚZEA a KNIŽNICE, Komárno, Palatínova 8, tel. 035/7711496
15.00 – 19.00 Tvorivé dielne „Opeľovače rozkvitnutých lúk“
15.00 – 19.00 Príď a tvorme spolu v obrazárni!

17.00 – 18.00 Program Historického klubu lukostrelcov „Čierny sokol“ vo dvore múzea

ZICHYHO PALÁC, Komárno, Námestie gen. Klapku 9, tel. 035/7730054
16.00 – 20.00 Tvorivá dielňa v etnografickej výstave „ Usmievavé vlčie maky, voňavé tulipány“ – maľovanie roziet podľa vzoru komárňanských stolárskych majstrov