Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho pri SÚH Hurbanovo

Návštevníci podujatia si budú môcť pozrieť exponáty Múzea Mikuláša Thegeho
Konkolyho a prostredníctvom prezentácie budú oboznámení s vývojom astronómie
v Hurbanove po roku 1918. Prezentácia priblíži históriu hvezdárne v 20. storočí a odkaz
jej zakladateľa pre budúce generácie. Prednesie múzejník Mgr. Adrián Takáč.
Taktiež budú mať návštevníci možnosť navštíviť planetárium,