Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Tribečské múzeum v Topoľčanoch, tak ako aj ďalšie múzeá na
Slovensku, sa svojimi aktivitami už tradične pripája k projektu Noc
múzeí a galérií.  Pre obyvateľov mesta Topoľčany i  ďalších
návštevníkov pripravilo program pod názvom „Hľadanie strateného
času“. Tento rok múzeum navštívia postavy z obdobia stredoveku,
charakterizujúci vtedajšiu spoločnosť. V čase konania podujatia bude
sprístupnená interaktívna výstava More – vedecká hračka, výstava
Minerály sveta, expozícia Príroda stredného Ponitria a tvorivá
dielňa Život v stredovekých Topoľčanoch – odev a strava.